Vladimir Lenin

Teokset


Osa 5

Toukokuu 1901 — helmikuu 1902


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 5. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1954
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX–X
         
1901
Mistä on alettava? 1–13
Uusi verilöyly 14–19
Zemstvon vainoojat ja liberalismin hannibalit 21–69
  I 26
  II 33
  III 38
  IV 44
  V 51
  VI 62
Arvokas tunnustus 70–77
Pulan opetukset 78–83
Maaorjuuttajat työssä 84–89
Zemstvo-edustajakokous 90–91
Agraarikysymys ja »Marxin arvostelijat» 93–211
  I. Maan vähenevän hedelmällisyyden »laki» 97
  II. Korkoteoria 109
  III. Koneet maataloudessa 119
  IV. Kaupungin ja maaseudun välisen vastakohtaisuuden hävittäminen. »Arvostelijain» herättämät erilliset kysymykset 135
  V »Nykyajan edistyneiden pientalouksien kukoistus». Badenin esimerkki 149
  VI. Pien- ja suurtalouden tuottavuus. Esimerkki Itä-Preussista 157
  VII. Badenin kyselykaavake talonpoikaistaloudesta 171
  VIII. Saksalaisen maataloustilaston yleisiä tietoja vuosilta 1882 ja 1895. Kysymys keskitalouksista 183
  IX. Maitokarjatalous ja maanviljelysosuuskunnat Saksassa. Saksan maalaisväestö talousasemansa mukaan 195
VSDTP:n ulkomaisten järjestöjen »yhdistävä» edustajakokous syyskuun 21–22 pnä (lokakuun 4–5 pnä) 1901 213–220
  1. puhe syyskuun 21 pnä (lokakuun 4 pnä) (Pöytäkirjamerkintä) 215
  2. »Yhdistävässä» edustajakokouksessa syyskuun 21 pnä (lokakuun 4 pnä) 1901 »Venäläisten sosialidemokraattien liitolle» tehdyt kysymykset 220
Taistelu nälänhädässä olevia vastaan 221–228
Vastaus Pietarin komitealle 229–230
Ulkomaiset asiat 231–232
Pakkotyöohjesäännöt ja pakkotyötuomio 233–239
Katsaus maan sisäisiin asioihin 241–291
  I. Nälänhätä 243
  II. Suhtautuminen pulaan ja nälänhätään 264
  III. Kolmas aines 271
  IV. Kaksi aatelismarsalkan puhetta 279
Alkulause kirjaseen »'Yhdistävän' edustajakokouksen asiakirjat» 292–295
Suomen kansan vastalause 296–300
Aikakauslehdestä »Svoboda» 301–302
Keskustelu ekonomismin puolustajien kanssa 303–310
G. V. Plehanovin vallankumouksellisen toiminnan kaksikymmentäviisivuotispäivän johdosta 311
Mielenosoitusten alku 312–315
»Etelän työläisten» kirjeen johdosta 316–317
Anarkismi ja sosialismi 318–321
 
1902
Valtion rahasäännön johdosta 322–327
Poliittinen agitaatio ja »luokkanäkökanta» 328–334
Vastaus »lukijalle» 335–336
Mitä on tehtävä? Liikkeemme päivänpolttavia kysymyksiä 337–523
  Alkulause 339
  I. Dogmaattisuus ja »arvostelun vapaus» 343
    a) Mitä merkitsee »arvostelun vapaus»? 343
    b) ”Arvostelun vapauden» uudet puolustajat 347
    c) Arvostelu Venäjällä 351
    d) Engels teoreettisen taistelun merkityksestä 358
  II. Joukkojen vaistovaraisuus ja sosialidemokratian tietoisuus 364
    a) Vaistovaraisen nousun alku 365
    b) Vaistovaraisuudelle kumartaminen. »Rabotshaja Mysl» 369
    c) »Itsevapautusryhmä» ja »Rabotsheje Delo» 378
  III. Trade-unionistinen ja sosialidemokraattinen politiikka 388
    a) Poliittinen agitaatio ja sen supistaminen ekonomistien taholta 389
    b) Kertomus siitä, miten Martynov syvensi Plehanovia 399
    c) Poliittiset paljastukset ja »vallankumouksellisen aktiivisuuden kasvattaminen» 403
    d) Mitä yhteistä on ekonomismilla ja terrorismilla? 408
    e) Työväenluokka eturivin taistelijana demokratian puolesta 412
    f) Vielä kerran »panettelijoita», vieläkin kerran »mystifikaattoreita» 428
  IV. Ekonomistien näpertely ja vallankumouksellisten järjestö 432
    a) Mitä on näpertely? 433
    b) Näpertely ja ekonomismi 436
    c) Työläisten järjestö ja vallankumouksellisten järjestö 443
    d) Organisatorisen työn vauhti ja mittavuus 459
    e) »Salaliittolais»-järjestö ja »demokratismi» 466
    f) Paikallinen ja yleisvenäläinen työ 475
  V. Yleisvenäläisen poliittisen lehden »suunnitelma» 485
    a) Kuka loukkaantui artikkelista »Mistä on alettava?»? 486
    b) Voiko sanomalehti olla kollektiivinen organisaattori? 491
    c) Minkä tyyppisen järjestön me tarvitsemme? 503
  Loppulause 510
  Liite. Yritys »Iskran» ja »Rabotsheje Delon» yhdistämiseksi 514
  Oikaisu kirjaseen »Mitä on tehtävä?» 522
 
Huomautuksia 525–547
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 549–554
 
Kuvat
»Iskra» lehden n:o 4 ensi sivu, jossa oli V. I. Leninin artikkeli »Mistä on alettava?». — V. 1901 3
Aikakauslehti »Zarjan» vuoden 1901 n:o 2–3 kansilehti; tässä numerossa julkaistiin V. I. Leninin teokset: »Zemstvon vainoojat ja liberalismin Hannibalit», »Agraarikysymys ja 'Marxin arvostelijat'» teoksen neljä ensimmäistä lukua (otsikolla »Herrat 'arvostelijat' agraarikysymyksessä») ja »Katsaus maan sisäisiin asioihin» 23
Nimilehti aikakausjulkaisusta »Obrazovanije» n:o 2 — v. 1906, jossa julkaistiin luvut V–IX V. I. Leninin teoksesta »Agraarikysymys ja 'Marxin arvostelijat'» 95
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Aikakauslehdestä 'Svoboda'». — V. 901 300–301
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Anarkismi ja sosialismi». — 1901 319
V. I. Leninin kirjan »Mitä on tehtävä?» kansilehti. — 1902 338–339
 
Lataa Teosten 5. osa kokonaisena