Vladimir Lenin

Teokset


Osa 4

1898 — huhtikuu 1901


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 4. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1954
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1898
Kysymykseen tehdastilastoistamme (Prof. Karyshevin uusia tilastollisia urotekoja) 1–32
Arvostelua. A. Bogdanov. Lyhyt taloustieteen oppikurssi. Moskova, 1897. Kustantanut A. Murinovan kirjamyymälä. 290 sivua. Hinta 2 ruplaa 33–41
Huomautus markkinateoriakysymykseen (Herrojen Tugan-Baranovskin ja Bulgakovin välisen polemiikin johdosta) 42–51
 
1899
Arvostelua. Parvus. Maailman markkinat ja maatalouskriisi. Taloustieteellisiä kuvauksia. Saksan kielestä kääntänyt L. J., Pietari, 1898. Kustantanut O. N. Popova (Valistuskirjaston sarjajulkaisuja, 2. sarja, No 2). 142 sivua. Hinta 40 kop. 52–53
Arvostelua. R. Gvozdev. Kulakkius-koronkiskuruus, sen yhteiskunnallis-taloudellinen merkitys. Pietari, 1899. Kustantanut N. Garin 54–56
Arvostelua. Venäjän kauppaa ja teollisuutta. Käsikirja kauppiaita ja tehtailijoita varten. Laadittu kauppa- ja manufaktuuridepartementin tilasto-osaston päällikön A. A. Blaun johdolla ja toimittamana. Pietari, 1899. Hinta 10 ruplaa 57–60
Vieläkin realisoimisteoriakysymyksestä 61–79
Arvostelua. Karl Kautsky. Die Agrarfrage. Eine Uebersicht über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik u.s.w. Stuttgart, Dietz, 1899 80–85
Arvostelua. Hobson. Nykyaikaisen kapitalismin kehitys. Käännös englannin kielestä. Pietari, 1898. Kustantanut N. O. Popova. Hinta 1 rpl. 50 kop. 86–89
Kapitalismi maataloudessa (Kautskyn kirjan ja hra Bulgakovin kirjoituksen johdosta) 91–144
  Ensimmäinen kirjoitus 95
    I 96
    II 99
    III 105
    IV 117
    V 123
  Toinen kirjoitus 132
    I 132
    II 142
Vastaus hra P. Nezhdanoville 145–150
Venäjän sosialidemokraattien vastalause 151–165
Arvostelua. S. N. Prokopovitsh. Työväenliike Lännessä 166–175
Arvostelua. Karl Kautsky. Bernstein und das socialdemokratische Programm. Eine Antikritik 176–186
Kirjoituksia »Rabotshaja Gazetaan» 187–208
  Kirje toimitusryhmälle 189
  Ohjelmamme 192
  Lähin tehtävämme 197
  Päivänpolttava kysymys 203
Puolueemme ohjelmaluonnos 209–235
Taannehtivaa suuntausta Venäjän sosialidemokratiassa 236–266
»Profession de foin» johdosta 267–277
Teollisuusoikeuksista 278–290
Lakoista 291–300
 
1900
»Iskran» ja »Zarjan» toimituksen julkilausuman luonnos 301–311
Kuinka »Iskra» oli vähällä sammua? 315–331
Sopimusluonnos 332
»Iskran» toimituksen julkilausuma 333–338
Alkulause kirjaseen »Toukokuun päivät Harkovissa» 339–348
Liikkeemme päivänpolttavat tehtävät 349–354
Kiinan sota 355–360
Kahtiajakaantuminen venäläisten sosialidemokraattien ulkomaisessa liitossa 361–362
Muistiinpano vuoden 1900 joulukuun 29 p:ltä 363–365
 
1901
Satunnaisia kirjoitelmia 367–396
  I. Lyö, mutta älä kuoliaaksi 371
  II. Miksi olisi joudutettava aikojen nurinkurisuutta? 385
  III. Objektiivista tilastoa 391
183:n ylioppilaan passittaminen sotamiehiksi 397–402
Työväenpuolue ja talonpoikaisto 403–411
 
Huomautuksia 413–432
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 433–442
 
Kuvat
V. I. Leninin valokuva. — 1897 X–1
»Zhizn» aikakauslehden kansilehti. Tässä aikakauslehdessä julkaistiin V. I. Leninin kirjoitus »Kapitalismi maataloudessa». — 1900 93
Ensimmäinen sivu kirjoituksesta »Venäjän sosialidemokraattien vastalause», vedos aikakauslehti »Rabotsheje Delon» 4.–5. n:rosta. — 1899 153
V. I. Leninin käsikirjoituksen »S. N. Prokopovitshin kirjan arvostelua» kuudes sivu. — V. 1899 loppu 167
V. I. Leninin käsikirjoituksen »Puolueemme ohjelmaluonnos» ensimmäinen sivu. — 1899 210–211
V. I. Leninin käsikirjoituksen .Kuinka »lskra» oli vähällä sammua?» ensimmäinen sivu. — 1900 313
Erillisen lehtisen »»Iskran» toimituksen julkilausuma» ensimmäinen sivu. — 1900 334–335
Kirjasen »Toukokuun päivät Harkovissa» kansilehti. — 1901 341
»Iskra» lehden 1. n:ron etusivu. — 1900 348–349
Aikakauslehti »Zarjan» 1. n:ron kansilehti. — Huhtikuu 1901 369
 
Lataa Teosten 4. osa kokonaisena