Vladimir Lenin

Teokset


Osa 31

Huhtikuu–joulukuu 1920


Suomennos: A. Leontjeva, T. Nuutinen, J. Prohorov, H. Rytshagova
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 31. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova 1962.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
»Vasemmistolaisuus» lastentautina kommunismissa 1–102
  I. Missä mielessä voidaan puhua Venäjän vallankumouksen kansainvälisestä merkityksestä? 5
  II. Eräs bolshevikkien menestyksen perusedellytys 7
  III. Bolshevismin historian päävaiheet 10
  IV. Mitä työväenliikkeen sisäisiä vihollisia vastaan taistellen bolshevismi kasvoi, lujittui ja karaistui? 15
  V. »Vasemmisto»-kommunismi Saksassa. Johtajat — puolue — luokka — joukot 23
  VI. Pitääkö vallankumouksellisten toimia taantumuksellisissa ammattiliitoissa? 30
  VII. Onko osallistuttava porvarillisiin parlamentteihin? 40
  VIII. Ei mitään kompromisseja? 50
  IX. »Vasemmisto»-kommunismi Englannissa 61
  X. Muutamia johtopäätöksiä 74
  Lisäys 89–102
    I. Saksan kommunistipuolueen kahtiajako 91
    II. Saksan kommunistit ja riippumattomat 93
    III. Italian Turati ja kumpp 95
    IV. Vääriä johtopäätöksiä oikeista perusajatuksista 98
    V 101
  Wijnkoopin kirje 101
Puhe lasi- ja posliiniteollisuuden työläisten yleisvenäläisessä edustajakokouksessa huhtikuun 29 pnä 1920 103–106
Ensimmäisistä Moskovan–Kazanin rautatien talkoista yleisvenäläisiin vapputalkoisiin 107–109
Puhe vapautuneen työn muistomerkin peruskiven laskemistilaisuudessa toukokuun 1 pnä 1920. Lehtiselostus 110
Puhe Puolan rintamalle lähteville puna-armeijalaisille toukokuun 5 pnä 1920. Lehtiselostus 111–112
Puhe yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean, Moskovan työläisten, talonpoikain ja puna-armeijalaisten edustajain neuvoston, ammattiliittojen ja tehdaskomiteain yhteisessä istunnossa toukokuun 5 pnä 1920 113–118
Sähke Azerbaidzhanin sosialistiselle neuvostohallitukselle 119
Puhe Rogozhsko-Simonovskin kaupunginosassa pidetyssä työläisten ja puna-armeijalaisten suurkonferenssissa toukokuun 13 pnä 1920. Lehtiselostus 120–121
Intian vallankumoukselliselle liitolle 122
Kirje Englannin työläisille 123–127
Kansallisuus- ja siirtomaakysymystä koskeva teesialustelma. (Kommunistisen Internationalen toista edustajakokousta varten) 128–135
Agraarikysymystä koskeva teesialustelma. (Kommunistisen Internationalen toista edustajakokousta varten) 136–148
»Kommunismi». »Kommunistisen Internationalen aikakauslehti Kaakkois-Euroopan maita varten» (saksan kielellä). Wien, vihkot 1–2, 1. helmikuuta 1920 18. numeroon, 8. toukokuuta 1920 149–151
Puhe vastuunalaisten maaseututoiminnanjärjestäjäin 2. yleisvenäläisessä neuvottelukokouksessa kesäkuun 12 pnä 1920 152–164
Puhelinsanoma yleisvenäläisen elintarvikeneuvottelun puhemiehistölle heinäkuun 1 pnä 1920 165–166
Apua haavoittuneelle puna-armeijalaiselle! 167
Teesit Kommunistisen Internationalen toisen kongressin perustehtävistä 168–185
  I. Proletariaatin diktatuurin ja Neuvostovallan olemus 169
  II. Miten on valmistauduttava viipymättä ja kaikkialla proletariaatin diktatuuriin? 172
  III. Kommunistisen Internationalen kanssa liittoutuvien ja liittoutumaan pyrkivien puolueiden linjan oikaiseminen — osaksi myös niiden kokoonpanon parantaminen 181
Vastaus Ison-Britannian kommunistisen puolueen perustamiseksi muodostetun yhteisen väliaikaisen komitean kirjeeseen 186–187
Puhelinsanoma J. V. Stalinille heinäkuun 12 tai 13 pnä 1920 188–189
Sähke J. V. Stalinille heinäkuun 17 pnä 1920 190
Kommunistiseen Internationaleen hyväksymisen ehdot 191–197
Kommunistiseen Internationaleen hyväksymisen kahdeskymmenes ehto 198
Kommunistisen Internationalen II kongressi heinäkuun 19 — elokuun 7 pnä 1920 199–249
  1. Selostus kansainvälisestä tilanteesta ja Kommunistisen Internationalen perustehtävistä heinäkuun 19 pnä 201
  2. Puhe kommunistisen puolueen merkityksestä heinäkuun 23 pnä 221
  3. Kansallisuus- ja siirtomaakysymystä käsitelleen valiokunnan selostus heinäkuun 26 pnä 226
  4. Puhe Kommunistiseen Internationaleen hyväksymisen ehdoista heinäkuun 30 pnä 232
  5. Puhe parlamentarismista elokuun 2 pnä 239
  6. Puhe britannian työväenpuolueeseen liittymisestä elokuun 6 pnä 243
Sähke J. V. Stalinille elokuun 2 pnä 1920 250
Sähke J. V. Stalinille elokuun 4 pnä 1920 251
Sähke J. V. Stalinille elokuun 11 pnä 1920 252
Kirje Itävallan kommunisteille 253–255
Kommunistisen Internationalen II kongressi 256–258
Vastaus »Daily News» lehden kirjeenvaihtajalle hra Segrue'lle 259–260
Puhe VKP(b):n IX yleisvenäläisessä konferenssissa syyskuun 22 pnä 1920. Lehtiselostus 261–265
Kirje Saksan ja Ranskan työläisille. Kommunistisen Internationalen toista kongressia koskevan keskustelun johdosta 266–268
Nuorisoliiton tehtävät. (Puhe venäjän kommunistisen nuorisoliiton III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa lokakuun 2 pnä 1920) 269–286
Puhe nahkateollisuuden työläisten ja toimihenkilöiden edustajakokouksessa lokakuun 2 pnä 1920 287–300
Ukrainan vähäväkisille talonpojille 301–302
Proletaarisesta kulttuurista 303–304
  Päätöslauselmaehdotus 303
Puhe Moskovan kuvernementin ujestien, volostien ja kylien toimeenpanevien komiteoiden puheenjohtajien neuvottelukokouksessa lokakuun 15 pnä 1920 305–321
Loppupuheenvuoro Moskovan kuvernementin ujestien, volostien ja kylien toimeenpanevien komiteoiden puheenjohtajien neuvottelukokouksessa lokakuun 15 pnä 1920 322–326
Sähke Ukrainan neuvostohallitukselle ja etelärintaman esikunnalle 327
Diktatuurikysymyksen historiikkia. (Lehtikirjoitus) 328–349
Sähke J. V. Stalinille lokakuun 29 pnä 1920 350
Puhe kuvernementtien ja ujestien kansanvalistusosastojen poliittisen valistustyön tekijäin yleisvenäläisessä neuvottelukokouksessa marraskuun 3 pnä 1920 351–361
Päätöslauselmaehdotus »Ammattiliittojen tehtävät ja näiden toteuttamismenetelmät» 362–363
Italian sosialistisen puolueen sisäisestä taistelusta 365–384
  Vilpillisiä puheita vapaudesta. (Jälkisanojen asemesta) 379
Puhe lokakuun vallankumouksen 3-vuotispäivälle omistetussa Moskovan työläisten, talonpoikien ja puna-armeijalaisten edustajain neuvoston, VKP(b):n Moskovan komitean ja Moskovan kaupungin ammattiliittoneuvoston juhlaistunnossa marraskuun 6 pnä 1920 385–390
Sähke J. V. Stalinille marraskuun 13 pnä 1920 391
Teesit tuotantopropagandasta. (Alustava luonnos) 392–394
Ote V. I. Leninin ja J. V. Stalinin lennätinkeskustelusta 395
Ulko- ja sisäpoliittinen tilanteemme ja puolueen tehtävät. (Puhe VKP(b):n Moskovan kuvernementtikonferenssissa marraskuun 21 pnä 1920) 396–415
Puhe VKP(b):n Moskovan kuvernementtikonferenssissa Moskovan komitean vaaleista marraskuun 21 pnä 1920 416–417
Puhe Moskovan kirjapainoteollisuuslaitosten tehdaskomiteain konferenssissa marraskuun 25 pnä 1920. Lyhyt lehtiselostus 418
Puhe VKP(b):n Moskovan järjestön puoluesolujen sihteerien kokouksessa marraskuun 26 pnä 1920. Lehtiselostus 419–422
Selostus Zamoskvoretshjen kommunistien yleisessä kokouksessa marraskuun 29 pnä 1920. Lyhyt lehtiselostus 423–425
  Loppulausunto 424
Sähke Armenian sotilaallisen vallankumouskomitean puheenjohtajalle 426
Puhe VKP(b):n Moskovan järjestön aktiivin kokouksessa joulukuun 6 pnä 1920 427–447
Tervehdys kuvernementtien naisosastojen edustajain yleisvenäläiselle neuvottelukokoukselle. Puhelinsanoma 448
Neuvostojen VIII yleisvenäläinen edustajakokous joulukuun 22–29 pnä 1920 449–521
  1. Alustus toimiluvista neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryhmän kokouksessa joulukuun 21 pnä 451
  2. Kansankomissaarien neuvoston toimintaselostus joulukuun 22 pnä 474
  3. Loppulausunto kansankomissaarien neuvoston toimintaselostuksesta käydyn keskustelun johdosta joulukuun 23 pnä 506
  4. Puhe neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryhmän kokouksessa joulukuun 24 pnä 512
  5. Ehdotus neuvostojen VIII edustajakokouksen päätöslauselmaksi sähköistämistä koskevan alustuksen johdosta 519
  6. Ehdotus neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryhmän päätöslauselmaksi 521
Kirje Krasnaja Presnjan työläisille joulukuun 25 pnä 1920 522–523
 
Huomautuksia 525–542
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 543–561
 
Kuvat
V. I. Leninin kuva. — Toukokuu 1920 XII—1
V. I. Leninin »'Vasemmistolaisuus' lastentautina kommunismissa» teoksen käsikirjoituksen ensimmäisen sivun alku. — Huhti–toukokuu 1920 3
 
Lataa Teosten 31. osa kokonaisena