Vladimir Lenin

Teokset


Osa 30

Syyskuu 1919 — huhtikuu 1920


Suomennos: T. Ahava, R. Fedorova, T. Haapalainen, T. Nuutinen, J. Petrov
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 30. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova 1962.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1919
Puhe Basmannajan, Lefortovon, Aleksejevskin ja Sokolnikin kaupunginosien puoluejaottomassa työläisten ja puna-armeijalaisten konferenssissa syyskuun 3 pnä 1919 1–7
Kuinka porvaristo käyttää luopioita 8–19
Amerikan työläisille 20–21
Työläisnaisliikkeen tehtävistä neuvostotasavallassa. Puhe puoluejaottomassa Moskovan työläisnaisten IV kaupunkikonferenssissa syyskuun 23 pnä 1919 22–28
Pietarin työläisten esimerkki 29–31
Vastaus amerikkalaisen »The Chicago Daily News» lehden kirjeenvaihtajan kysymyksiin 32–33
Tervehdys Italian, Ranskan ja Saksan kommunisteille 34–45
Työväen valtio ja puolueviikko 46–48
Puhe aseisiin kutsutuille kommunistityöläisille, pidetty Moskovan työläisten ja puna-armeijalaisten edustajain neuvoston parvekkeelta lokakuun 16 pnä 1919. Lehtiselostus 49–50
Pietarin työläisille ja puna-armeijalaisille 51–52
Tovereille puna-armeijalaisille 53–54
Moskovan puolueviikon tulokset ja meidän tehtävämme 55–59
Puhe rintamalle lähteville Sverdlovin yliopiston opiskelijoille lokakuun 24 pnä 1919 60–68
Toveri Loriot'lle ja kaikille III Internationaleen yhtyneille ranskalaisille ystäville 69–70
Kirje Saksan kommunistisen puolueen keskuskomitealle kahtiajakautumisen johdosta. Tovereille Paul Leville, Klara Zetkinille, Eberleinille ja kaikille Saksan kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsenille 71–72
Kommunistitovereille, jotka ovat kuuluneet yhteiseen »Saksan kommunistiseen puolueeseen» ja muodostaneet nyt uuden puolueen 73–74
Toveri Serratille ja Italian kommunisteille yleensä 75–76
Proletariaatin diktatuurista 77–88
  I (a) Proletariaatin diktatuuri proletariaatin luokkataistelun uusina muotoina 79
  II (b) Proletariaatin diktatuuri porvarillisen demokratian hävittämisenä ja proletaarisen demokratian luomisena 83
  III (c) Proletariaatin diktatuuri ja imperialismin erikoisuudet 86
  IV (d) Proletariaatin diktatuuri ja neuvostovalta 87
Talous ja politiikka proletariaatin diktatuurin kaudella 91–101
  1 91
  2 92
  3 94
  4 95
  5 98
Tervehdys Pietarin työläisille 102–103
Neuvostovalta ja naisen asema 104–107
Kaksi vuotta neuvostovaltaa 108–110
Kaksi vuotta neuvostovaltaa. Puhe yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan työläisten ja puna-armeijalaisten edustajien neuvoston, yleisvenäläisen ammattiliittojen keskusneuvoston ja tehdaskomiteain yhteisessä, lokakuun vallankumouksen kaksivuotispäivälle omistetussa istunnossa marraskuun 7 pnä 1919 111–121
Turkestanin kommunistitovereille 122
Taisteluun polttoainepulaa vastaan. Kiertokirje puoluejärjestöille 123–126
Puhe maaseudun puoluetyölle omistetussa I yleisvenäläisessä neuvottelukokouksessa marraskuun 18 pnä 1919 127–134
Selostus idän kansojen kommunististen järjestöjen II yleisvenäläisessa edustajakokouksessa marraskuun 22 pnä 1919 135–147
Ukrainan neuvostovaltaa koskeva VKP(b):n keskuskomitean päätösehdotus 148–150
VKP(b):n VIII yleisvenäläinen konferenssi joulukuun 2–4 pnä 1919 151–179
  1. Puhe konferenssin avajaisissa joulukuun 2 pnä 153
  2. Keskuskomitean poliittinen selostus joulukuun 2 pnä 154
  3. Loppulausunto keskuskomitean poliittisen selostuksen johdosta joulukuun 2 pnä 174
  4. Päätöslauselmaehdotus kansainvälistä politiikkaa koskevasta kysymyksestä 176
  5. Loppulausunto Ukrainan neuvostovaltaa koskevan kysymyksen johdosta joulukuun 3 pnä 178
Puhe maanviljelyskommuunien ja maatalousarttelien I edustajakokouksessa joulukuun 4 pnä 1919 180–189
Neuvostojen VII yleisvenäläinen edustajakokous joulukuun 5–9 pnä 1919 191–239
  1. Yleisvenäläisen TpKK:n ja kansankomissaarien neuvoston selostus joulukuun 5 pnä 193
  2. Loppulausunto yleisvenäläisen TpKK:n ja kansankomissaarien neuvoston selostuksen johdosta joulukuun 6 pnä 219
  3. Puhe organisaatiovaliokunnassa joulukuun 8 pnä 230
  4. Edustajakokouksen päättäjäispuhe joulukuun 9 pnä 236
Perustavan kokouksen vaalit ja proletariaatin diktatuuri 240–263
  I 240
  II 243
  III 247
  IV 249
  V 253
  VI 259
Meidän vaihdollemme 264
Puhe vuoden 1905 joulukuun kapinan muistopäivälle omistetussa joukkokokouksessa Presnjan kaupunginosassa joulukuun 19 pnä 1919 265–270
Alustus talkootoiminnasta VKP(b):n Moskovan kaupunkikonferenssissa joulukuun 20 pnä 1919 271–276
Kirje Ukrainan työläisille ja talonpojille Denikinista saavutettujen voittojen johdosta 279–285
Venäjän kielen puhdistamisesta. (Mietteitä lepohetkinä, t.s. kokouspuheita kuunnellessa) 286
 
1920
Pietarin kuvernementin naisten edustajakokouksen toimikunnalle 287
J. V. Stalinille tammikuun 24 pnä 288–289
Puhe Presnjan kaupunginosan puoluejaottomassa työläisten ja puna-armeijalaisten konferenssissa tammikuun 24 pnä 1920. Sanomalehtiselostus 290–294
Päätösehdotukset ja ohjeet osuustoiminnasta 295–296
Puhe kansantalousneuvostojen III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa tammikuun 27 pnä 1920. Sanomalehtiselostus 297–301
Puolustusneuvoston jäsenille 302
Selostus yleisvenäläisen TpKK:n ja kansankomissaarien neuvoston työstä yleisvenäläisen TpKK:n VII kokoonpanon ensimmäisellä istuntokaudella helmikuun 2 pnä 1920 303–324
Luonnos (eli teesit) VKP:n vastaukseksi Saksan riippumattoman sos.-dem. puolueen kirjeeseen 325–332
Puhe Moskovan ratasolmun rautatieläisten konferenssissa helmikuun 5 pnä 1920. Lyhyt sanomalehtiselostus 333–334
Sodassa sodan tavalla 335–336
Puhe Blagushan ja Lefortovon kaupunginosan puoluejaottomassa konferenssissa helmikuun 9 pnä 1920. Sanomalehtiselostus 337–339
Publisistin kirjoituksia 340–350
  I 340
  II 342
  III 345
  IV 347
Sähke J. V. Stalinille helmikuun 16 pnä 351
Sähke J. V. Stalinille helmikuun 18 pnä 352
Vastaus amerikkalaisen »New York Evening Journal» lehden kirjeenvaihtajan kysymyksiin 353–355
Vastaus englantilaisen »Daily Express» lehden kirjeenvaihtajan kysymyksiin 356–357
Lounaisrintaman vallankumouksellisen sotaneuvoston jäsenelle toveri Stalinille lennättimitse 358
Työläisnaisille 359–360
Sähke J. V. Stalinille helmikuun 22 pnä 361
Puhe kuvernementtien kansanvalistusosastojen vapaata kansansivistystyötä ohjaavien jaostojen johtajien III yleisvenäläisessä neuvottelukokouksessa helmikuun 25 pnä 1920 362–367
Selostus työtätekevien kasakkojen I yleisvenäläisessä edustajakokouksessa maaliskuun 1 pnä 1920 368–388
Puhe lääkintätyöntekijäin II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa maaliskuun 1 pnä 1920. Pöytäkirjamerkintöjä 389–390
Kirje VKP:n järjestöille puolueen edustajakokoukseen valmistautumisesta 391–395
Kansainvälisen työläisnaisten päivän johdosta 396–397
Puhe Moskovan työläisten ja puna-armeijalaisten edustajain neuvoston istunnossa maaliskuun 6 pnä 1920 398–404
Puhe III Internationalen vuosipäivälle omistetussa Moskovan neuvoston juhlaistunnossa maaliskuun 6 pnä 1920 405–413
Puhe vesiliikennetyoläisten III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa maaliskuun 15 pnä 1920 414–421
Puhe J. M. Sverdlovin muistolle omistetussa istunnossa maaliskuun 16 pnä 1920. Lyhyt sanomalehtiselostus 422
Kaksi aänilevyihin tallennettua puhetta 423–426
  1. Työstä kulkulaitoksen hyväksi 423
  2. Työkurista 425
VKP(b):n IX edustajakokous maaliskuun 29 — huhtikuun 5 pnä 1920 427–478
  1. Avajaispuhe maaliskuun 29 pnä 429
  2. Keskuskomitean selostus maaliskuun 29 pnä 431
  3. Loppulausunto keskuskomitean selostuksen johdosta maaliskuun 30 pnä 451
  4. Puhe taloudellisesta rakennustyöstä maaliskuun 31 pnä 460
  5. Puhe osuustoiminnasta huhtikuun 3 pnä 467
  6. Edustajakokouksen päättäjäispuhe huhtikuun 5 pnä 472
Kompromisseista 479–481
  I 479
Sähke G. K. Ordzhonikidzelle 482
Puhe vuorityöläisten I yleisvenäläisessä perustavassa edustajakokouksessa 483–489
Puhe ammattiliittojen III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa huhtikuun 7 pnä 1920 490–503
Ikivanhan yhteiskuntamuodon hävittämisestä uuden luomiseen 504–506
Puhe tekstiilityoläisten III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa huhtikuun 19 pnä 1920 507–513
Puhe VKP(b):n Moskovan komitean järjestämässä V. I. Leninin 50-vuotispäivälle omistetussa kokouksessa huhtikuun 23 pnä 1920 514–516
 
Huomautuksia 517–539
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 541–558
 
Kuvat
V. I. Leninin muotokuva. — 1920 XII—1
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Talous ja politiikka proletariaatin diktatuurin kaudella». — Lokakuun 30 pnä 1919 89
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Kirje Ukrainan työläisille ja talonpojille Denikinistä saavutettujen voittojen johdosta». — Joulukuun 28 pnä 1919 277
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Sähke J. V. Stalinille». — Helmikuun 18 pnä 1920 352–353
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin, VKP(b):n IX edustajakokouksen edustajan, täyttämästä kyselylomakkeesta. — Maaliskuun 29 pnä 1920 428–429
 
Lataa Teosten 30. osa kokonaisena