Vladimir Lenin

Teokset


Osa 29

Maaliskuu–elokuu 1919


Suomennos: H. Rytshagova, R. Sykiäinen
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 29. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova 1961.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
Maaliskuu–elokuu 1919
Pietarin neuvoston istunto maaliskuun 12 pnä 1919 1–20
  1. Selostus kansankomissaarien neuvoston sisä- ja ulkopolitiikasta. Lyhyt sanomalehtiselostus 1
  2. Vastaus kysymyksiin 8
Pietarin kuvernementin maataloustyoläisten I edustajakokouksen istunto maaliskuun 13 pnä 1919 21–29
  1. Puhe maataloustyoläisten ammattiliiton perustamisesta 21
  2. Vastaus kysymyksiin 26
Puhe joukkokokouksessa Pietarin kansantalolla maaliskuun 13 pnä 1919. Sanomalehtiseloslus 30–36
Neuvostovallan saavutuksia ja vaikeuksia 37–71
  Jälkisanat 70
J. M. Sverdloville omistettu muistopuhe yleisvenäläisen TpKK:n ylimääräisessä istunnossa maaliskuun 18 pnä 1919 72–77
Puhe J. M. Sverdlovin hautajaisissa maaliskuun 18 pnä 1919. Lehtimiehen muistiinpanoja 78
VKP(b):n ohjelmaluonnos 79–122
  1. VKP:n ohjelman alustava luonnos 81
  Proletariaatin diktatuurin perustehtävät Venäjällä 87
  2. VKP(b):n ohjelmaluonnos 101
  3. Lisäys ohjelman poliittiseen osaan 107
  4. Katkelma ohjelman poliittisesta osasta 108
  5. Kansallisuussuhteita koskeva ohjelmakohta 109
  6. Lisäys kansallisuuskysymystä koskevan ohjelmakohdan lopulliseen luonnokseen 110
  7. Johdanto sotilaallista alaa koskevaan ohjelmakohtaan 111
  8. Oikeuslaitosta koskevan ohjelmakohdan ensimmäinen kappale 113
  9. Kansanvalistuksen alaa koskeva ohjelmakohta 114
  10. Uskonnollisia suhteita koskeva ohjelmakohta 116
  11. Taloudellisen osan ohjelmakohdat 117
  12. Agraarioloja koskeva ohjelmakohta 121
VKP(b):n VIII edustajakokous maaliskuun 18-23 pnä 5 1919 123–207
  1. Avajaispuhe maaliskuun 18 pnä 125
  2. Keskuskomitean toimintakertomus maaliskuun 18 pnä 128
  3. Alustus puolueen ohjelmasta maaliskuun 19 pnä 147
  4. Puolueohjelmaa koskevaan alustukseen liittyvä loppupuheenvuoro maaliskuun 19 pnä 169
  5. Edustajakokouksen nimissä Unkarin neuvostotasavallan hallitukselle maaliskuun 22 pnä radioteitse lähetetty tervehdyssanoma 180
  6. Alustus maaseututyöstä maaliskuun 23 pnä 181
  7. Puheenvuoro maaseututyötä koskevan alustuksen johdosta käydyn keskustelun lopettamisehdotusta vastaan maaliskuun 23 pnä 199
  8. Päätöslauselma suhtautumisesta keskivarakkaaseen talonpoikaistoon 200
  9. Puhe edustajakokouksen päattäjäistilaisuudessa maaliskuun 23 pnä 204
Unkarin neuvostotasavallan hallitukselle maaliskuun 22 pnä 1919 radioteitse lähetetty tervehdys 208
Bela Kunille maaliskuun 23 pnä 1919 lähetetyn radiosanoman teksti 209
Vastaus spesialistin avoimeen kirjeeseen 210–214
M. I. Kalininin ehdokkuudesta yleisvenäläisen TpKK:n puheenjohtajan toimeen. Puhe YTpKK:n XII istunnossa maaliskuun 30 pnä 1919 215–218
Äänilevyihin tallennettuja puheita 219–234
  1. Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean puheenjohtajan toveri Jakov Mihailovitsh Sverdlovin muistolle 221
  2. III, kommunistinen internationale 222
  3. Selostus Bela Kunin kanssa radioteitse käydyistä neuvotteluista 224
  4. Vetoomus punaiselle armeijalle 226
  5. Keskivarakkaista talonpojista 228
  6. Mitä on neuvostovalta? 230
  7. Miten työtätekevät voidaan pelastaa ainiaaksi tilanherrojen ja kapitalistien sorrolta 232
  8. Juutalaisvainosta 233
Puhelinsanoma yleisvenäläiselle erikoiskomissiolle huhtikuun 1 pltä 1919 235
Moskovan työläisten ja puna-armeijalaisten edustajain neuvoston ylimääräinen täysistunto. Huhtikuun 3 pnä 1919 236–255
  1. Selostus neuvostotasavallan ulkopoliittisesta ja sisäisestä tilanteesta 236
  2. Päätöslauselma neuvostotasavallan ulkopoliittista ja sisäistä tilannetta koskevan selostuksen johdosta 253
Kirje Pietarin työläisille itärintaman avustamisesta. Pietarilaisille työläistovereille 256
VKP(b):n keskuskomitean teesit itärintaman tilanteen johdosta 257–260
Yleisvenäläisen ammattiliittojen keskusneuvoston täysistunto. Huhtikuun 11 pnä 1919 261–281
  1. Alustus ammattiliittojen tehtävistä itärintamaa varten suoritettavan mobilisaation yhteydessä 263
  2. Vastaus Tulan lakon johdosta esitettyyn kysymykseen 276
  3. Alustukseen liittyvä loppupuheenvuoro 278
Alkulause Henri Guilbeaux'n kirjaseen: »Sosialismi ja syndikalismi Ranskassa sodan aikana» 282–283
Puhe Moskovan ensimmäisillä neuvostopäällikkökursseilla huhtikuun 15 pnä 1919. Lyhyt sanomalehtiselostus 284
Kolmas Internationale ja sen paikka historiassa 285–293
Puhe Moskovan ratasolmun rautatieläisten konferenssissa huhtikuun 15 pnä 1919 294–299
Puhe taistelusta koltshakia vastaan, pidetty moskovan tehdaskomiteain ja ammattiliittojen konferenssissa huhtikuun 17 pnä 1919. Sanomalehtiselostus 300–303
Puhe opiskelijakommunistien I yleisvenäläisessä edustajakokouksessa huhtikuun 17 pnä 1919 304
Tervehdys Baijerin neuvostotasavallalle 305–306
Sähke Ukrainan kansankomissaarien neuvoston puheenjohtajalle 307
Kolme punaisella torilla toukokuun 1 pnä 1919 pidettyä puhetta. Lehtimiehen muistiinpanoja 308–312
  1 308
  2 310
  3. Stepan Razinin muistomerkin paljastustilaisuudessa Lobnoje Mesto -korokkeelta pidetty puhe 311
Vapaan kansansivistystyön kysymyksille omistettu I yleisvenäläinen edustajakokous toukokuun 6–19 pnä 1919 313–356
  1. Tervehdyspuhe toukokuun 6 pnä 315
  2. Puhe kansan petkuttamisesta vapauden ja tasa-arvoisuuden tunnuksilla. Pidetty toukokuun 19 pnä 319
    I 320
    II 326
    III 331
    IV 337
    V 350
Alkulause kirjasena julkaistuun puheeseen »Kansan petkuttamisesta vapauden ja tasa-arvoisuuden tunnuksilla» 357–361
Sähke Ukrainan kansankomissaarien neuvostolle 362
Lisäys Saksan työläisille ja vierasta työtä riistämättömille talonpojille osoitetun vetoomuksen luonnokseen 363–364
Sähke J. V. Stalinille 20. V. 1919 365
Puhe yleisen sotilasopetuksen juhlassa toukokuun 25 pnä 1919. Lyhyt sanomalehtiselostus 366
Tervehdys Unkarin työläisille 367–371
Bernin internationalen sankarit 372–380
Sähke J. V. Stalinille toukokuun 29 pltä 1919 381
Varokaa vakoilijoita! 382
Luonnos keskuskomitean ohjeeksi sotilaallisesta yhtenäisyydestä 383–384
Sähke J. V. Stalinille kesäkuun 4 pltä 1919 385
Ehdotus VKP(b):n keskuskomitean päätökseksi Pietarin rintamasta 386
Suuri aloite (Työläisten sankaruudesta selustassa. »Kommunististen talkoiden» johdosta) 387–412
Sähke J. V. Stalinille kesäkuun 30 pltä 1919 413
Kaikki taisteluun Denikiniä vastaan! (VKP(b):n Keskuskomitean kirjelmä puoluejärjestöille) 414–432
  Ajankohdan päätehtävä 415
  Totuuden selittäminen kansalle Koltshakista ja Denikinistä 416
  Työ mobilisoitavien keskuudessa 417
  Työ rintamakarkurien keskuudessa 418
  Suoranainen apu armeijalle 419
  Ei-sotilaallisen työn supistaminen 420
  Työ rintamavyöhykkeellä 423
  Suhde sotilasspesialisteihin 425
  Taistelu vastavallankumousta vastaan selustassa 428
  Koko väestön mobilisointi työhön sodan hyväksi 431
  »Työnteko vallankumoukselliseen tapaan» 432
Nykytilanteesta ja neuvostovallan lähimmistä tehtävistä. Alustus yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan työläisten ja puna-armeijalaisten edustajain neuvoston, yleisvenäläisen ammattiliittoneuvoston ja Moskovan tehdaskomiteain edustajien yhteisessä istunnossa heinäkuun 4 pnä 1919 433–446
Valtiosta. Luento Sverdlovin yliopistossa heinäkuun 11 pnä 1919 447–465
Selostus tasavallan sisä- ja ulkopoliittisesta tilanteesta VKP(b):n Moskovan-järjestön konferenssissa heinäkuun 12 pnä 1919. Sanomalehtiselostus 466–470
III Internationalen tehtävistä (Ramsay MacDonald III Internationalesta) 471–489
  I 474
  II 475
  III 477
  IV 481
  V 484
  VI 487
Puhe ulko- ja sisäpoliittisesta tilanteesta Hodynkan leirialueen puna-armeijalaisten konferenssissa heinäkuun 15 pnä 1919. Lyhyt sanomalehtisetostus 490–491
Vastaus amerikkalaisen sanomalehtimiehen kysymyksiin 492–496
Puhe elintarvike- ja sotatilanteesta Moskovan tehdaskomiteain, ammattiliittojen ja Moskovan työläisten keskusosuusliikkeen valtuutettujen konferenssissa heinäkuun 30 pnä 1919 497–508
Puhe kansanvalistuksen ja sosialistisen kulttuurin työntekijäin I yleisvenäläisessä edustajakokouksessa heinäkuun 31 pnä 1919 509–516
Lakeijanhuoneessa 517–523
  I 517
  II 519
Puhe puoluejaottomassa työläisten ja puna-armeijalaisten konferenssissa elokuun 6 pnä 1919. Lehtimiehen muistiinpanoja 524–527
  Ensimmäinen variantti 524
  Toinen variantti 525
Tovereille Serratille ja Lazzarille 528
Kirje työläisille ja talonpojille Koltshakista saavutetun voiton johdosta 529–537
Kirje Sylvia Pankhurstille 538–544
Vapaasta viljakaupasta 545–548
  Voiton perusehto 545
  Varma tie voittoon 546
  Mitä on viljakaupan vapaus? 548
 
Huomautuksia 549–566
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 567–577
 
Kuvat
Ensimmäinen sivu V. I. leninin käsikirjoituksesta »agraarioloja koskeva ohjelmakohta». — 1919 120–121
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Suuri aloite». — Kesäkuun 28 pnä 1919 388–389
 
Lataa Teosten 29. osa kokonaisena