Vladimir Lenin

Teokset


Osa 28

Heinäkuu 1918 — maaliskuu 1919


Suomennos: T. Haapalainen, L. Holm
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 28. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova 1961.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1918
Puhe yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan neuvoston sekä moskovan ammattiyhdistysten tehdaskomiteoiden ja ammattiliittojärjestöjen yhteisessä istunnossa heinäkuun 29 pnä 1918 1–18
Puhe kuvernementtineuvostojen puheenjohtajain kokouksessa heinäkuun 30 pnä 1918. Sanomalehtiselostus 19–21
Puhe Varsovan vallankumouksellisen rykmentin joukkokokouksessa elokuun 2 pnä 1918. Sanomalehtiselostus 22–24
Puhe joukkokokouksessa Butyrkin piirissä elokuun 2 pnä 1918. Sanomalehtiselostus 25–27
Puhe puna-armeijalaisten joukkokokouksessa Hodynkan kentällä elokuun 2 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 28
Teesit elintarvikekysymyksestä. Elintarvikeasiain, maatalouden, finanssiasiain sekä kaupan ja teollisuuden komissariaateille, korkeimmalle kansantalousneuvostolle 29-31
Opiskelijain vastaanotosta VSFNT:n korkeakouluihin. Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätökseksi 32
Kirje Jeletsin työläisille 33–35
Puhe joukkokokouksessa Sokolnikin piirissä elokuun 9 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 36–37
Työläistoverit! Viimeiseen, ratkaisevaan taisteluun! 38–42
Sähke kaikille edustajain neuvostoille työläisten ja talonpoikain liitosta. Tekstiluonnos 43
Puheet myötämielisten ryhmien perustamisesta, pidetty puolueen Moskovan komitean istunnossa elokuun 16 pnä 1918. Pöytäkirjamerkinnöt 44–45
Kirje Amerikan työläisille 46–60
Puhe joukkokokouksessa Aleksejevskin kansantalolla elokuun 23 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 61–63
Puhe joukkokokouksessa polyteknillisessä museossa elokuun 23 pnä 1918 64–69
Puhe valistustyöntekijäin I yleisvenäläisessa edustajakokouksessa elokuun 28 pnä 1918 70–73
Puhe joukkokokouksessa Basmannajan piirissä elokuun 30 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 74
Puhe joukkokokouksessa ent. Michelsonin tehtaassa elokuun 30 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 75–77
Tervehdys punaiselle armeijalle Kasaanin valtauksen johdosta 78
Sähke V. V. Kuibysheville 79
Kirje proletaaristen kulttuuri- ja valistusjärjestöjen konferenssin puhemiehistölle 80
Sähke päällikkökursseille Pietariin 81
Sanomalehtiemme luonteesta 82–84
Kirje Kasaanin valtaukseen osallistuneille puna-armeijalaisille 85
Kirje yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan neuvoston sekä ammattiyhdistysten tehdaskomiteain ja ammattiliittojärjestöjen edustajien yhteiselle istunnolle lokakuun 3 pnä 1918 86–89
Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky 90–98
Selostus yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan neuvoston, ammattiyhdistysten tehdaskomiteain ja ammattiliittojärjestöjen yhteisessä istunnossa lokakuun 22 pnä 1918 99–113
Yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan neuvoston, ammattiyhdistysten tehdaskomiteain ja ammattiliittojärjestöjen yhteisessä istunnossa lokakuun 22 pnä 1918 hyväksytty päätöslauselma 114–116
Puhe Itävalta-Unkarin vallankumouksen kunniaksi pidetyssä mielenosoituksessa marraskuun 3 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 117
Puhe ammattiliittojen yleisvenäläisen keskusneuvoston ja Moskovan ammattiliittoneuvoston juhlaistunnossa marraskuun 6 pnä 1918. Sanomalehtiselostus 118–120
Työläisten, talonpoikain, kasakkain ja puna-armeijalaisten edustajain neuvostojen ylimääräinen, VI yleisvenäläinen edustajakokous 6.–9. marraskuuta 1918 121–152
  1. Puhe vallankumouksen vuosipäivän johdosta marraskuun 6 pnä 123
  2. puhe maailmantilanteesta marraskuun 8 pnä 138
Puhe Marxin ja Engelsin muistomerkin paljastustilaisuudessa marraskuun 7 pnä 1918 153–154
Puhe lokakuun vallankumouksen taistelijoille omistetun muistotaulun paljastustilaisuudessa marraskuun 7 pnä 1918 155–156
Puhe yleisvenäläisen erikoiskomission työntekijäin kokous- ja konserttitilaisuudessa marraskuun 7 pnä 1918 157–158
Puhe moskovan alueen köyhalistökomiteain edustajille marraskuun 8 pnä 1918 159–166
Sähke kaikille edustajain neuvostoille, kaikille, kaikille 167
Puhe työläisnaisten I yle1svenäläisessä edustajakokouksessa marraskuun 19 pnä 1918 168–170
Puhe V. I. Leninin kunniaksi järjestetyssä kokouksessa marraskuun 20 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 171–172
Pitirim Sorokinin arvokkaita tunnustuksia 173–182
Puhe »Punaupseerien päivänä» marraskuun 24 pnä 1918 183
Puhe Moskovan työväen keskusosuuskunnan valtuutettujen kokouksessa marraskuun 26 pnä 1918 184–188
Moskovan puoluetyöntekijäin kokous marraskuun 27 pnä 1918 189–215
  1. Alustus proletariaatin suhteesta pikkuporvarillisiin kansankerroksiin 189
  2. Alustajan loppulausunto proletariaatin suhteesta pikkuporvarillisiin kansankerroksiin 207
Sähke ylipäällikölle 216
Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky 217–315
  Alkulause 219
  Kuinka Kautsky teki Marxista tavallisen tusinaliberaalin 221
  Porvarillinen ja proletaarinen demokratia 232
  Voiko olla riistonalaisen ja riistäjän tasa-arvoisuutta? 240
  Neuvostot eivät saa muuttua valtiolaitoksiksi 247
  Perustava kokous ja Neuvostotasavalta 253
  Neuvostotasavallan perustuslaki 261
  Mitä on internationalismi? 270
  Porvariston palvelemista »taloudellisen analyysin» varjolla 284
  I liite. Perustavaa kokousta koskevat teesit 339
  II liite. Vandervelden uusi kirja valtiosta 309
Ehdotus päätökseksi valtionvalvonnan soveltamisesta 316
Puhe Moskovan kuvernementin neuvostojen, köyhälistökomiteain ja VKP(b):n piirikomiteain edustajakokouksessa joulukuun 8 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 317
Puhe tyoläisosuuskuntien III edustajakokouksessa joulukuun 9 pnä 1918 318–327
Puhe maaosastojen, köyhälistökomiteain ja kommuunien I yleisvenäläisessä edustajakokouksessa joulukuun 11 pnä 1918 328–339
Neuvostovirastojen hallintosääntöjen alustava luonnos 340–343
  1 340
  2 341
  3 342
Ehdotus VKP(b):n keskuskomitean päätökseksi 344
Puhe Presnjan piirin työläisten konferenssissa joulukuun 14 pnä 1918 345–358
Sähke Samaran kuvernementin ukrainalaisille 359
»Demokratiasta» ja diktatuurista 360–364
Presnjan työläisten uroteko 365–366
Puhe kansantalousneuvostojen II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa joulukuun 25 pnä 1918 367–374
Ammattiliittojen tehtävistä 375–378
  I 375
  II 375
  III 376
Pieni kuva suurten kysymysten valaisemiseksi 379–382
 
1919
Sähkösanoma J. V. Stalinille ja F. E. Dzierzyńskille 383
Puhe yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan neuvoston ja ammattiliittojen yleisvenaläisen edustajakokouksen yhteisessä istunnossa tammikuun 17 pnä 1919 384–398
Puhe VKP(b):n Moskovan kaupunkijärjestön konferenssissa tammikuun 18 pnä 1919. Lyhyt sanomalehtiselostus 399–400
Puhe internationalistiopettajien II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa tammikuun 18 pnä 1919 401–404
Rosa Luxemburgin ja Karl Liebknechtin murhan johdosta tammikuun 19 pnä 1919 pidetty puhe. Lyhyt sanoma-lehtiselostus 406
Alustus ammattiliittojen II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa tammikuun 20 pnä 1919 406–422
Kirje Euroopan ja Amerikan työläisille 423–430
Puhe kuvernementtien kansanvalistusosastojen vapaata kansansivistystyötä ohjaavien jaostojen johtajien II neuvottelukokouksessa tammikuun 24 pnä 1919 431–432
Kaikki auttamaan elintarvikevarustelua ja kulkulaitosta! 433–436
Toimenpiteistä hankinnan ja jaon muuttamiseksi porvarillis-osuustoiminnallisesta proletaaris-kommunistiseksi 437–438
Sähke Ufan kuvernementin vallankumouskomitealle 439
Ulkoasiain kansankomissaarin radiosähkeen luonnos 440
Maanpuolustusta vahingoittaneen menshevistisen lehden lakkauttamisesta. Ehdotus Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean päätökseksi 441–442
Valistusasiain kansankomissariaatille 445–446
Kommunistisen internationalen I kongressi 2.–6. maaliskuuta 1919 447–470
  1. Kongressin avajaispuhe maaliskuun 2 pnä 449
  2. Teesit ja alustus porvarillisesta demokratiasta ja proletariaatin diktatuurista maaliskuun 4 pnä 451
  3. Päätöslauselma porvarillista demokratiaa ja proletariaatin diktatuuria koskevien teesien johdosta 469
  4. Päättäjäispuhe kongressin viimeisessä istunnossa maaliskuun 6 pnä 470
Saavutettua ja kirjattua 471–473
Kommunistisen internationalen perustamisesta. Puhe yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan neuvoston, VKP(b):n Moskovan-komitean, yleisvenäläisen ammattiliittojen keskusneuvoston, Moskovan ammattiliittojärjestöjen ja tehdaskomiteoiden yhteisessä kommunistisen Internationalen perustamiselle omistetussa juhlaistunnossa maaliskuun 6 pnä 1919 474–479
Kirjeenvaihtoa J. V. Stalinin kanssa valtionvalvonnan uudestijärjestämisestä 480
 
Huomautuksia 481–508
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 509–524
 
Kuvat
V. I. Leninin muotokuva. — lokakuu 1918 XII–1
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Työläistoverit! Viimeiseen, ratkaisevaan taisteluun!». — Elokuun alkupuoli 1918 38–39
Kansilehti kirjasta »Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky» V. I. Leninin tekemine merkintöineen. — 1918 218–219
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Valistusasiain kansankomissariaatille». — Helmikuu 1919 443
 
Lataa Teosten 28. osa kokonaisena