Friedrich Engels

Vallankumous ja vastavallankumous Saksassa

1851–1852


Kirjoitettu: Elokuun 1851 ja syyskuun 1852 välisenä aikana; Eleanor Marx Avelingin alkulause kirjoitettu huhtikuussa 1896.
Julkaistu: »New York Daily Tribune» -lehdessä 25. ja 28. lokakuuta, 6., 7., 12., ja 28. marraskuuta 1851; 27. helmikuuta, 5., 15., 18. ja 19. maaliskuuta, 9., 17., ja 24. huhtikuuta, 27. heinäkuuta, 19. elokuuta, 18. syyskuuta, 2. ja 23. lokakuuta 1852. Tekstit julkaistiin Marxin allekirjoittamina, koska hän oli Tribunen virallinen kirjeenvaihtaja, mutta vuonna 1913 Marxin ja Engelsin julkaistun kirjeenvaihdon perusteella selvisi, että tekstit oli kirjoittanut Engels Marxin pyynnöstä.
Eleanor Marx Avelingin alkulause on julkaistu vuonna 1896, kun artikkelit ilmestyivät hänen toimittamanaan englanninkielisenä kokoelmana.
Suomennos: Tuntematon; alkulauseen suomentaja E. P.
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 3. osa, s. 5–132. Kustannusliike Edistys, Moskova (1978).
Alkulause: »Saksan kumoustaistelut 1848», s. 5–12. Amerikan suomalaisten sosialististen kustannusliikkeiden kustantama. Työläisen tietokirjasto 6. Pacific Development Society, Astoria, Oregon, 1926.
Skannaus, oikoluku & HTML: Joonas Laine; alkulauseen skannaus Työväenliikkeen kirjasto.


Sisällysluettelo:

 1. Toimittajan alkulause
 2. Saksa vallankumouksen aattona
 3. Preussin valtio
 4. Muut saksalaiset valtiot
 5. Itävalta
 6. Wienin kapina
 7. Berliinin kapina
 8. Frankfurtin kansalliskokous
 9. Puolalaiset, tšekit ja saksalaiset
 10. Panslavismi. Schleswig-Holsteinin sota
 11. Pariisin kapina. Frankfurtin kansalliskokous
 12. Wienin kapina
 13. Wienin valloitus. Wienin kavaltaminen
 14. Preussin perustuslakia säätävä kokous. Kansalliskokous
 15. Järjestyksen palauttaminen. Valtiopäivät ja edustajakamari
 16. Preussin voitto
 17. Kansalliskokous ja hallitukset
 18. Kapina
 19. Pikkuporvaristo
 20. Kapinan loppu