Friedrich Engels

Vallankumous ja vastavallankumous Saksassa

1851–1852


Kirjoitettu: Elokuun 1851 ja syyskuun 1852 välisenä aikana; Eleanor Marx Avelingin alkulause kirjoitettu huhtikuussa 1896.
Julkaistu: »New York Daily Tribune» -lehdessä 25. ja 28. lokakuuta, 6., 7., 12., ja 28. marraskuuta 1851; 27. helmikuuta, 5., 15., 18. ja 19. maaliskuuta, 9., 17., ja 24. huhtikuuta, 27. heinäkuuta, 19. elokuuta, 18. syyskuuta, 2. ja 23. lokakuuta 1852. Tekstit julkaistiin Marxin allekirjoittamina, koska hän oli Tribunen virallinen kirjeenvaihtaja, mutta vuonna 1913 Marxin ja Engelsin julkaistun kirjeenvaihdon perusteella selvisi, että tekstit oli kirjoittanut Engels Marxin pyynnöstä.
Eleanor Marx Avelingin alkulause on julkaistu vuonna 1896, kun artikkelit ilmestyivät hänen toimittamanaan englanninkielisenä kokoelmana.
Suomennos: Tuntematon; alkulauseen suomentaja E. P.
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 3. osa, s. 5–132. Kustannusliike Edistys, Moskova (1978).
Alkulause: »Saksan kumoustaistelut 1848», s. 5–12. Amerikan suomalaisten sosialististen kustannusliikkeiden kustantama. Työläisen tietokirjasto 6. Pacific Development Society, Astoria, Oregon, 1926.
Skannaus, oikoluku & HTML: Joonas Laine; alkulauseen skannaus Työväenliikkeen kirjasto.


Sisällysluettelo: