Anton Pannekoek

Työläisten taistelu

1907


Julkaistu: Alunperin »Leipziger Volkszeitung» -aikakauslehdessä sekä teoksena »Der Kampf der Arbeiter», Leipzig 1907
Suomennos: Erl. Aarnio
Lähde: Anton Pannekoek. Työläisten taistelu. Työväen sanomalehti o.–y. [1908]
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine