Josif Stalin

Teokset


Osa 9

Joulukuu 1926 — heinäkuu 1927


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 9. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1951.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1926
Kominternin toimeenpanevan komitean VII laajennettu täysistunto marraskuun 22 — joulukuun 16 pnä 1926 3–164
  Vielä Kerran sosialidemokraattisesta poikkeamasta puolueessamme. Selostus joulukuun 7 pnä 5–68
    I. Ennakkohuomautuksia 5
      1. Puolueen sisäisen kehityksen ristiriidat
      2. Puolueen sisäisten ristiriitojen lähteet 12
    II. Opposition erikoisuudet NKP(b):ssa 15
    III. Erimielisyydet NKP(b):ssa 23
      1. Sosialistisen rakennustyön kysymykset 24
      2. »Hengähdyshetken» tekijät 29
      3. Vallankumouksen »kansallisten» ja internationalististen tehtävien yhtenäisyys ja erottamattomuus 31
      4. Sosialismin rakentamista koskevan kysymyksen historiaa 33
      5. Sosialismin rakentamista koskevan kysymyksen erikoisen tärkeä merkitys Neuvostoliitossa nykyhetkellä 39
      6. Vallankumouksen perspektiiveistä 43
      7. Kuinka kysymys on todellisuudessa 45
      8. Voiton mahdollisuuksista 48
      9. Käytännöllis-poliittiset erimielisyydet 50
    IV. Oppositio toiminnassa 53
    V. Mistä proletariaatin diktatuurin viholliset ylistävät oppositiota 58
    VI. Oppositioblokin tappio 62
    VII. NKP(b):n XV konferenssin käytännöllinen tarkoitus ja merkitys 66
  Loppulausunto joulukuun 13 pnä 69–164
    I. Erinäisiä huomautuksia 69
      1. Me emme tarvitse tekaistuja juttuja ja juoruja, vaan tosiasioita
      2. Mistä proletariaatin diktatuurin viholliset ylistävät oppositiota 77
      3. On virheitä ja virheitä 82
      4. Proletariaatin diktatuuri Zinovjevin mukaan 87
      5. Trotskin oraakkelilauseet 91
      6. Zinovjev Marxia, Engelsiä ja Leniniä siteeraavan koulupojan osassa 95
      7. Revisionismi Zinovjevin mukaan 106
    II. Kysymys sosialismin voitosta erillisissä kapitalistisissa maissa 110
      1. Proletaaristen vallankumousten edellytykset eri maissa imperialismin kaudella
      2. Kuinka Zinovjev »muokkaa» Leniniä 122
    III. Kysymys sosialismin rakentamisesta Neuvostoliitossa 127
      1. Opposition »manöveeraukset» ja Leninin puolueen »kansallis-reformismi»
      2. Me rakennamme sosialismin taloudellista perusiaa Neuvostoliitossa ja voimme rakentaa sen valmiiksi 198
      3. Me rakenname sosialismia liitossa maailman proletariaatin kanssa 151
      4. Kysymys rappeutumisesta 159
    IV. Oppositio ja kysymys puolueen yhtenäisyydestä 157
    V. Yhteenveto 162
Kirje Ksenofontoville 165
 
1927
Puhe Moskovan läänin XV puoluekonferenssissa tammikuun 14 pnä 1927 168
Kirje tov. Zaitseville 176
Lenan työläisille 181
Tervehdys stalingradilaiselle »Borjba» lehdelle 183
Puhe lokakuun radan Stalinin nimelle omistetun rautatiekonepajan työläisten kokouksessa maaliskuun 1 pnä 1927 (lyhyt esitys) 184
Kirje tov. Tsvetkoville ja Alypoville 191
Kysymykseen työläis-talonpoikaishallituksesta. Vastaus Dmitrijeville 194
Kirje Shinkevitshille 206
Puhe NLKNL:n V yleisliittolaisessa konferenssissa maaliskuun 29 pnä 1927 208
Kirje Tshugunoville 218
Puolueen kolmesta päätunnuksesta talonpoikaiskysymyksessä. Vastaus Jan-skille 220
Kiinan vallankumouksen kysymyksiä. NKP(b):n keskuskomitean hyväksymät teesit propagandisteille 238–248
  I. Kiinan vallankumouksen perspektiivit 238
  II. Kiinan vallankumouksen ensimmäinen vaihe 240
  III. Kiinan vallankumouksen toinen vaihe 243
  IV. Opposition virheet 248
»Pravda» lehdelle. (Viisitoistavuotispäivän johdosta) 249
Kiinan vallankumouksen kysymyksistä. Vastaus tov. Martshulinille 250
Keskustelu Sun Jat-senin yliopiston ylioppilaiden kanssa toukokuun 13 pnä 1927 257
Proletariaatin ja köyhimmän talonpoikaiston diktatuurin tunnuksesta lokakuun valmistelun kaudella. Vastaus S. Pokrovskille 290
Kiinan vallankumous ja kominternin tehtävät. Puhe Kominternin toimeenpanevan komitean VIII täysistunnon X istunnossa toukokuun 24 pnä 1927 304–337
  I. Eräitä pieniä kysymyksiä 304
  II. Agraari- ja talonpoikaisvallankumous porvarillis-demokraattisen vallankumouksen perustana 307
  III. Kommunisteja tuhoava oikeistolaisten Kuomintang Nankingissa ja kommunistien kanssa liittoa ylläpitävä vasemmistolaisten Kuomintang Uhanissa 316
  IV. Työväen ja talonpoikain edustajain neuvostoista Kiinassa 319
  V. Kaksi linjaa 332
Idän työtätekevien kommunistisen yliopiston ylioppilaille 338
Vastaus S. Pokrovskille 340
Kirjoituksia nykypäivien kysymyksistä 348–391
  I. Sodan vaarasta 348
  II. Kiinasta 357
 
Huomautuksia 392
Elämäkerrallisia tietoja (joulukuu 1926 — heinäkuu 1927) 405
 
Lataa teosten 9. osa kokonaisena