Josif Stalin

Teokset


Osa 8

Tammikuu–marraskuu 1926


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 8. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1951.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1926
Taistelusta oikeistolaisia ja »ultravasemmistolaisia» poikkeamia vastaan. Kaksi puhetta Kominternin toimeenpanevan komitean puhemiehistön istunnossa tammikuun 22 pnä 1926 1–11
  I 1
  II 5
Esipuhe »Leninismin kysymyksiä» kokoelman ensimmäiseen painokseen 12
Leninismin kysymyksistä 14–96
  I. Leninismin määrittely 14
  II. Pääasia leninismissä 17
  III. Kysymys »permanentista» vallankumouksesta 19
  IV. Proletaarinen vallankumous ja proletariaatin diktatuuri 22
  V. Puolue ja työväenluokka proletariaatin diktatuurin järjestelmässä 33
  VI. Kysymys sosialismin voitosta yhdessä maassa 64
  VII. Taistelu sosialistisen rakennustyön voiton puolesta 80
Talonpoikaistosta työväenluokan liittolaisena. Vastaus tovereille P. F. Boltneville, V. I. Jefremoville ja V. I. Ivleville 97
Sosialismin rakentamisen mahdollisuudesta maassamme. Vastaus tov. Pokojeville 101
Toveri Kotovskista 105
Puhe Kominternin toimeenpanevan komitean VI laajennetun täysistunnon Ranskan valiokunnassa maaliskuun 6 pnä 1926 106
Kansainvälisen kommunistisen naistenpäivän johdosta 115
Puhe kominternin toimeenpanevan komitean VI laajennetun täysistunnon Saksan valiokunnassa maaliskuun 8 pnä 1926 116
Neuvostoliiton taloudellisesta asemasta ja puolueen politiikasta. Selostus Leningradin järjestön aktiivin kokoukselle NKP(b):n keskuskomitean täysistunnon työstä huhtikuun 13 pnä 1926 124–158
  I. Uuden talouspolitiikan kaksi kautta 125
  II. Suunta teollistamiseen 127
  III. Sosialistisen kasaantumisen kysymyksiä 130
  IV. Kasaantumien oikein käyttäminen. Säästäväisyys 137
  V. On luotava teollisuuden rakentajakaadereita 146
  VI. On kohotettava työväenluokan aktiivisuutta 148
  VII. On lujitettava työläisten ja talonpoikain liittoa 150
  VIII. On toteutettava puolueen sisäistä demokratiaa 153
  IX. On varjeltava puolueen yhtenäisyyttä 154
  X. Johtopäätökset 156
Toveri Kaganovitshille ja Ukrainan KP(b):n keskuskomitean politbyroon muille jäsenille 159
Englannin lakosta ja puolan tapahtumista. Selostus rautateiden keskuskonepajan työläisten kokouksessa Tiflisissä kesäkuun 8 pnä 1926 166–184
  Miksi Englannissa puhkesi lakko? 166
  Miksi Englannin yleislakko meni myttyyn? 171
  Yleislakon opetukset 175
  Eräitä johtopäätöksiä 177
  Puolan viime tapahtumista 179
Vastaus Tiflisin rautateiden keskuskonepajan työläisten tervehdyksiin kesäkuun 8 pnä 1928 185
Englantilais-venäläisestä yhtenäisyyskomiteasta. Puhe NKP(b):n keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean yhdistetyssä täysistunnossa heinäkuun 15 pnä 1926 189
F. Dzierzhynski. (F. Dzierzhynskin kuoleman johdosta) 207
Englantilais-venäläisestä komiteasta. Puhe Kominternin toimeenpanevan komitean puhemiehistön istunnossa elokuun 7 pnä 1926 209
Amerikan työväenpuolueen pää-äänenkannattajan »The Daily Workerin» toimitukselle 221
Kirje Slepkoville 223
Puolueen sisäisen taistelun lieventämistoimenpiteistä. Puhe NKP(b):n keskuskomitean politbyroon istunnossa lokakuun 11 pnä 1926. 226
Oppositioblokista NKP(b):ssa. Teesit NKP(b):n XV yleisliittolaiselle konferenssille, jotka konferenssi hyväksyi ja NKP(b):n keskuskomitea vahvisti 231–251
  I. »Uuden opposition» siirtyminen trotskilaisuuteen peruskysymyksessä vallankumouksemme luonteesta ja perspektiiveistä 233
  II. Oppositioblokin käytännöllinen ohjelma 239
  III. Oppositioblokin »vallankumoukselliset» puheet ja opportunistiset teot 245
  IV. Johtopäätökset 249
Sosialidemokraattisesta poikkeamasta puolueessamme. Alustus NKP(b):n XV yleisliittolaisessa konferenssissa marraskuun 1 pnä 1926 252–318
  I. Oppositioblokin kehitysvaiheet 252–264
    1. Ensimmäinen vaihe 253
    2. Toinen vaihe 254
    3. Kolmas vaihe 256
    4. Neljäs vaihe 257
    5. Lenin ja kysymys blokista puolueessa 259
    6. Oppositioblokin hajoamisprosessi 261
    7. Minkä varaan oppositioblokki tekee laskelmissa? 263
  II. Oppositioblokin perusvirhe 265–307
    1. Ennakkohuomautuksia 266
    2. Leninismi vaiko trotskilaisuus? 271
    3. VKP(b):n XIV konferenssin päätöslauselma 286
    4. »Uuden opposition» siirtyminen trotskilaisuuden kannalle 289
    5. Trotskin sanahelinää. Smilga. Radek 295
    6. Rakennustyömme perspektiivejä koskevan kysymyksen ratkaiseva merkitys 300
    7. Oppositioblokin poliittiset perspektiivit 302
  III. Oppositioblokin poliittiset ja organisatiovirheet 307
  IV. Eräitä johtopäätöksiä 314
Loppulausunto alustukseen »sosialidemokraattisesta poikkeamasta puolueessamme» marraskuun 3 pnä 1926 319–383
  I. Eräistä yleisistä kysymyksistä 319–338
    1. Marxilaisuus ei ole dogmi, vaan toimintaohje 319
    2. Eräitä Leninin huomautuksia proletariaatin diktatuurista 329
    3. Kapitalististen maiden kehityksen epätasaisuudesta 334
  II. Kamenev raivaa tietä Trotskille 339
  III. Uskomatonta sekasotkua eli Zinovjev vallankumouksellisuudesta ja internationalismista 349
  IV. Trotski väärentää leninismiä 357–377
    1. Trotskin temppuja eli kysymys »permanentista vallankumouksesta» 357
    2. Sitaateilla temppuilua eli Trotski leninismiä väärentämässä 337
    3. »Pikkuseikkoja» ja kommelluksia 374
  V. Opposition käytännöllinen ryhmäohjelma. Puolueen vaatimukset 377
  VI. Yhteenveto 380
Vallankumouksen perspektiiveistä kiinassa. Puhe kominternin toimeenpanevan komitean Kiinan valiokunnassa marraskuita 30 pnä 1926 384–402
  I. Kiinan vallankumouksen luonne 384
  II. Imperialismi ja imperialistinen interventio Kiinassa 386
  III. Kiinan vallankumouksellinen armeija 389
  IV. Kiinan tulevan vallan luonne 392
  V. Talonpoikaiskysymys Kiinassa 395
  VI. Proletariaatti ja proletariaatin hegemonia Kiinassa 399
  VII. Kysymys Kiinan nuorisosta 401
  VIII. Eräitä johtopäätöksiä 402
 
Huomautuksia 403
Elämäkerrallisia tietoja (tammi–marraskuu 1926) 418
 
Lataa Teosten 8. osa kokonaisena