Josif Stalin

Teokset


Osa 7

1925


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 7. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1951.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1925
Työläis- ja talonpoikaisnaiset, muistakaa ja täyttäkää iljitshin ohjeet! 1
Opettajain edustajakokoukselle 3
»Krasnaja molodjozh» aikakauslehden tehtävistä 4
Puhe VKP(b):n keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean täysistunnossa tammikuun 17 pnä 1925 6
Puhe VKP(b):n keskuskomitean täysistunnossa tammikuun 19 pnä 1925 11
»Rabotshaja gazetalle» 15
Kirje tov. D-oville 16
»Dymovkasta». Puhe VKP(b):n keskuskomitean orgbyroon istunnossa tammikuun 26 pnä 1925 19
Proletariaattia ja talonpoikaistoa koskevasta kysymyksestä. Puhe VKP(b):n Moskovan järjestön XIII läänikonferenssissa tammikuun 27 pnä 1925 25
Saksan kommunistisen puolueen perspektiiveistä ja bolshevisoimisesta. Keskustelu Saksan kompuolueen jäsenen Herzogin kanssa 34
Kirje tov. Me—rtille 43
Kansainvälisestä naistenpäivästä 50
VKP(b):n keskuskomitealta Kuomintangin toimeenpanevalle keskuskomitealle 52
Kansainvälisestä tilanteesta ja kommunistipuolueiden tehtävistä 54
Tshekkoslovakian kommunistisesta puolueesta. Puhe Kominternin toimeenpanevan komitean Tshekkoslovakian valiokunnassa maaliskuun 27 pnä 1925 61
Kansallisuuskysymyksestä Jugoslaviassa. Puhe Kominternin toimeenpanevan komitean Jugoslavian valiokunnassa maaliskuun 30 pnä 1925 72
Nuorisoliittoaktiivista maaseudulla. Puhe VKP(b):n keskuskomitean orgbyroon istunnossa huhtikuun 6 pnä 1925 80
Proletaarisen ylioppilaskunnan ensimmäiselle yleisliittolaiselle konferenssille. Vetoomus 89
VKP(b):n XIV konferenssin työn yhteenvedoista. Selostus VKP(b):n Moskovan järjestön aktiiville toukokuun 9 pnä 1925 94–139
  I. Kansainvälinen tilanne 95
  II. Kapitalististen maiden kommunististen puolueiden lähimmät tehtävät 106
  III. Siirtomaiden ja riippuvaisten maiden kommunististen ainesten lähimmät tehtävät 112
  IV. Sosialismin kohtaloista Neuvostoliitossa 114
  V. Puolueen politiikka maaseudulla 127
  VI. Metalliteollisuudesta 135
Idän kansojen yliopiston poliittisista tehtävistä. Puhe idän työtätekevien kommunistisen yliopiston ylioppilaiden kokouksessa toukokuun 18 pnä 1925 140–160
  I. ITKY:n tehtävät idän neuvostotasavaltojen suhteen 141
  II. ITKY:n tehtävät idän siirtomaiden ja riippuvaisten maiden suhteen 151
Kaikille »Komsomolskaja pravdan» toimituskunnan jäsenille 161
Kysymyksiä ja vastauksia. Puhe Sverdlovin yliopistossa kesäkuun 9 pnä 1925 164
J. M. Sverdlovin yliopistolle. Sen peruskurssin ja ammattillittokurssin toisen päästön päiväksi 222
Vielä kerran kansallisuuskysymyksestä. Semitshin kirjoituksen johdosta 226
Vallankumousliikkeestä idässä. Japanilaiselle »Nizi-nizi» lehden kirjeenvaihtajalle hra Fucelle annettu haastattelu 238
Kirje tov. Jermakovskille 244
Keskustelu agitatio- ja propagandaosastojen johtajainneuvottelukokouksen osanottajain kanssa lokakuun 14 pnä 1925 247
Kommunistisen nuorisoliiton tehtävistä. Vastaukset »Komsomolskaja pravdan» toimituksen asettamiin kysymyksiin 254
Puhe M. V. Frunzen hautajaisissa marraskuun 3 pnä 1925 263
Lokakuu, Lenin ja kehityksemme perspektiivit 265
Kirje Leningradin läänin XXII puoluekonferenssin puhemiehistölle 270
NKP(b):n XIV edustajakokous joulukuun 18–31 pnä 1925 273–417
  Keskuskomitean poliittinen toimintaselostus joulukuun 18 pnä 275–373
    I. Kansainvälinen tilanne 275–314
      1. Kapitalismin vakaantuminen 277
      2. Imperialismi, siirtomaat ja puolisiirtomaat 283
      3. Voittajat ja voitetut 285
      4. Ristiriidat voittajamaiden välillä 292
      5. Kapitalistinen maailma ja Neuvostoliitto 296
      6. Neuvostoliiton ulkoinen asema 304
      7. Puolueen tehtävät 311
    II. Neuvostoliiton sisäinen tilanne 314–363
      1. Kansantalous kokonaisuudessaan 314
      2. Teollisuus ja maatalous 332
      3. Kauppa-alan kysymyksiä 333
      4. Luokat, niiden aktiivisuus, niiden keskinäissuhde 333
      5. Leninin kolme tunnusta talonpoikaiskysymyksessä 343
      6. Kaksi vaaraa ja kaksi syrjäpoikkeamaa talonpoikaiskysymyksessä 353
      7. Puolueen tehtävät 358
    III. Puolue 363
  Loppulausunto keskuskomitean poliittiseen toimintaselostukseen joulukuun 23 pnä 374–417
    1. Sokolnikov ja maamme dawesoiminen 375
    2. Kamenev ja talonpoikaistolle tekemämme myönnytykset 377
    3. Kenen laskuvirheitä? 381
    4. Miten Sokolnikov puolustaa köyhälistöä 382
    5. Aatteellista taistelua vaiko parjausta? 384
    6. Uudesta talouspolitiikasta 386
    7. Valtiokapitalismista 387
    8. Zinovjev ja talonpoikaisto 394
    9. Erimielisyyksien historiasta 403
    10. Opposition ohjelma 411
    11. Heidän »rauhanrakkautensa» 413
    12. Puolue saa aikaan yhtenäisyyden 415
 
Huomautuksia 418
Elämäkerrallisia tietoja (1925) 432
 
Lataa Teosten 7. osa kokonaisena