Josif Stalin

Teokset


Osa 6

1924


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 6. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1954.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1924
Väittelystä. Venäjän sähkösanomatoimiston kirjeenvaihtajalle annettu haastattelu tammikuun 9 pnä 1924 1
VKP(b):n XIII konferenssi tammikuun 16–18 pnä 1924 3–49
  1. Alustus puoluerakennustyön lähimmistä tehtävistä tammikuun 17 pnä 5
  2. Loppulausunto tammikuun 18 pnä 2
Leninin kuoleman johdosta. Puhe neuvostojen II yleisliittolaisessa edustajakokouksessa tammikuun 26 pnä 1924 50
Leninistä. Puhe Kremlin kurssilaisten illanvietossa tammikuun 28 päivänä 1924 57–70
  Vuorikotka 57
  Vaatimattomuus 59
  Logiikan voima 60
  Ei pidä valitella 61
  Ei pidä pöyhkeillä 62
  Periaatteellisuus 63
  Usko joukkoihin 65
  Vallankumouksen nero 67
Ristiriidoista kommunistisessa nuorisoliitossa. Puhe VKP(b):n keskuskomiteassa pidetyssä neuvottelukokouksessa nuorison keskuudessa tehtävän työn kysymyksistä huhtikuun 3 pnä 1924 71
Leninismin perusteista. Sverdlovin yliopistossa pidetyt luennot 76–201
  I. Leninismin historialliset juuret 79
  II. Metodi 87
  III. Teoria 96
  IV. Proletariaatin diktatuuri 117
  V. Talonpoikaiskysymys 131
  VI. Kansallisuuskysymys 148
  VII. Strategia ja taktiikka 160
  VIII. Puolue 180
  IX. Työtyyli 198
VKP(b):n XIII edustajakokous toukokuun 23–31 pnä 1924 203–253
  Keskuskomitean organisatoorinen toimintaselostus toukokuun 24 pnä 205–237
    1. Puoluetta luokkaan yhdistävät joukkojärjestöt 206
    2. Valtiokoneisto 212
    3. Puolueen kokoonpano. Lenin-kutsunta 216
    4. Puolueen johtavien elinten kokoonpano. Kaaderit ja nuori polvi 219
    5. Puolueen työ agitation ja propagandan alalla 222
    6. Puolueen toiminta työntekijöiden luetteloinnin, sijoittelun ja toimipaikoille nostamisen alalla 224
    7. Puolueen sisäinen elämä 225
    8. Johtopäätökset 227
  Loppulausunto toukokuun 27 pnä 238
VKP(b):n XIII edustajakokouksen yhteenvedoista. Selostus VKP(b):n keskuskomiteassa pidetyillä kihlakuntakomiteain sihteerien kursseilla kesäkuun 17 pnä 1924 254–284
  Ulkoasiat 255
  Liittoyhteyden kysymykset 261
  Työtätekevien joukkojen kasvattamista ja uudestikasvattamista koskevat kysymykset 269
  Puolue 275
  Kihlakuntatyöntekijäin tehtävistä 282
Työläiskirjeenvaihtajista. »Rabotshi korrespondent» aikakauslehdelle annettu haastattelu 285
Puolan kommunistisesta puolueesta. Puhe Kominternin Puolan valiokunnan istunnossa heinäkuun 3 pnä 1924 288
Kirje toveri Demjan Bednyille heinäkuun 15 pnä 1924 298
J. M. Sverdlovista 303
Kansainvälisestä tilanteesta 306–329
  1. Porvarillis-demokraattisen »pasifismin» vaihe 306
  2. Amerikan puuttuminen Euroopan asioihin ja ententen Lontoon sopimus sotakorvauksista 312
  3. Vallankumouksellisten ainesten voimistuminen Euroopan työväenliikkeessä. Neuvostoliiton nauttiman kansainvälisen suosion kasvu 318
Puolueen lähimmistä tehtävistä maaseudulla. Puhe maaseutusolujen sihteerien neuvottelukokouksessa VKP(b):n keskuskomiteassa lokakuun 22 pnä 1924 330–341
  Paikkakuntien edustajain selostusten puutteellisuudet 330
  Puolueen pahin puutteellisuus on puoluetyön heikkous maaseudulla 332
  Missä on puolueemme voima kaupungeissa?
  Missä on työmme heikkous maaseudulla? 333
  Perustehtävänä on luoda puolueen ympärille aktiivijoukko talonpojista 334
  On elvytettävä neuvostot 335
  On muutettava suhtautumista talonpoikaistoon 336
  Gruusian kapinan opetukset
  Talonpoikaistoon on suhtauduttava huomaavaisesti 338
  Puolueen perustehtävät 339
  Työehdot 340
  Yhteyden säilyttäminen puolueeseen kuulumattomien miljoonaisten joukkojen kanssa — se on pääasia 341
Puolueen tehtävistä maaseudulla. Puhe VKP(b):n keskuskomitean täysistunnossa lokakuun 26 pnä 1924 342
Kirjoitus »Dynamo» tehtaan punaiseen kirjaan marraskuun 7 pnä 1924 351
Ensimmäiselle ratsuväkiarmeijalle 352
»Krestjanskaja gazetalle» 353
Trotskilaisuus vaiko leninismi? Puhe Neuvostoliiton ammattiliittojen keskusneuvoston kommunistiryhmän täysistunnossa marraskuun 19 pnä 1924 354–390
  I. Tosiasioita lokakuun kapinasta 354
  II. Puolue ja lokakuun valmistelu 362
  III. Trotskilaisuus vaiko leninismi? 379
Lokakuun vallankumous ja venäläisten kommunistien taktiikka. Alkulause kirjaan »Tiellä lokakuuhun» 391–437
  I. Lokakuun vallankumouksen ulkoinen ja sisäinen tilanne 391
  II. Lokakuun vallankumouksen kahdesta erikoisuudesta eli lokakuu ja Trotskin teoria »permanentista» vallankumouksesta 395
  III. Bolshevikkien taktiikan eräistä erikoisuuksista lokakuun valmistelukaudella 415
  IV. Lokakuun vallankumous maailmanvallankumouksen alkuna ja edellytyksenä 431
 
Huomautuksia 438
Elämäkerrallisia tietoja (1924) 454
 
Lataa Teosten 6. osa kokonaisena