Josif Stalin

Teokset


Osa 5

1921–1923


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 5. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1953.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1921
Avauspuhe VSFNT:n turkkilais-tataarilaisten kansojen kommunistien neuvottelukokouksessa. Tammikuun 1 pnä 1921 (pöytäkirjamerkintä) 1
Erimielisyytemme 4–15
  I. Kaksi työläisjoukkoihin suhtautumisen menetelmää 5
  II. Tietoinen demokratismi ja pakollinen »demokratismi» 8
Puolueen lähimmistä tehtävistä kansallisuuskysymyksen alalla. Puolueen keskuskomitean vahvistamat teesit VKP(b):n X edustajakokoukselle 16–30
  I. Kapitalistinen järjestelmä ja kansallisuussorto 16
  II. Neuvostojärjestelmä ja kansallinen vapaus 20
  III. VKP:n lähimmät tehtävät 24
VKP(b):n X edustajakokous maaliskuun 8–16 pnä 1921 31–50
  1. Alustus puolueen lähimmistä tehtävistä kansallisuuskysymyksen alalla maaliskuun 10 pnä 33
  2. Loppulausunto maaliskuun 10 pnä 46
Kirje V. I. Leninille 51
Kansallisuuskysymyksen asettamisesta 54
Tervehdys vuoristolaisnaisten ensimmäiselle edustajakokoukselle 63
Venäläisten kommunistien poliittisesta strategiasta ja taktiikasta. Kirjasen suunnitelman luonnos 65–92
  I. Termien määrittely ja tutkimuksen aihe 65
  II. Historialliset käänteet Venäjän kehityksessä 70
  III. Kysymyksiä 76
Kommunismin päiväjärjestyksessä olevista tehtävistä gruusiassa ja Taka-Kaukaasiassa. Selostus Gruusian kommunistisen puolueen Tiflisin järjestön yleiselle kokoukselle heinäkuun 6 pnä 1921 93
Puolue ennen vallan valtaamista ja sen jälkeen 107
Lokakuun vallankumous ja venäläisten kommunistien kansallisuuspolitiikka 120
Tulevaisuuden näköalat 125
 
1922
»Pravdalle» 137
»Pravdan» kymmenvuotispäiväksi. (Muistelmia) 138–143
  1. Lenan päivät 138
  2. »Pravdan» perustaminen 139
  3. »Pravdan» organisatoorinen merkitys 141
Toveri Lenin lepäämässä. huomioita 144
Tervehdys Pietarille. Edustajain neuvostolle 148
Kysymys riippumattomien kansallisten tasavaltojen yhdistämisestä. »Pravdan» kirjeenvaihtajalle annettu haastattelu 149
Neuvostotasavaltojen yhdistämisestä. Alustus neuvostojen X yleisvenäläisessä edustajakokouksessa joulukuun 26 pnä 1922 156
Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton muodostamisesta. Alustus Neuvostoliiton neuvostojen I edustajakokouksessa joulukuun 30 pnä 1922 168
 
1923
Venäläisten kommunistien strategian ja taktiikan kysymykseen 172–194
  I. Valmistavia käsitteitä 172–186
    1. Työväenliikkeen kaksi puolta 172
    2. Marxilaisuuden teoria ja ohjelma 174
    3. Strategia 175
    4. Taktiikka 178
    5. Taistelumuodot 181
    6. Järjestömuodot 182
    7. Tunnus. Toimintaohje 183
  II. Strateginen suunnitelma 186–194
    1. Historialliset käänteet. Strategiset suunnitelmat 186
    2. Ensimmäinen historiallinen käänne ja suunta porvarillis-demokraattiseen vallankumoukseen Venäjällä 187
    3. Toinen historiallinen käänne ja suunta proletariaatin diktatuuriin Venäjällä 189
    4. Kolmas historiallinen käänne ja suunta Euroopan proletaariseen vallankumoukseen 191
Kansalliset seikat puolue- ja valtiorakennustyössä. Puolueen keskuskomitean hyväksymät teesit VKP(b):n XII edustajakokoukselle 195–208
  I. 195
  II. 206
VKP(b):n XII edustajakokous huhtikuun 17–25 pnä 1923 209–303
  1. VKP(b):n keskuskomitean organisatorinen toimintaselostus huhtikuun 17 pnä 211
  2. Loppulausunto keskuskomitean organisatoriseen toimintaselostukseen huhtikuun 19 pnä 240
  3. Alustus kansallisista seikoista puolue-ja valtiorakennustyössä huhtikuun 23 pnä 255
  4. Loppulausunto alustukseen kansallisista seikoista puolue- ja valtiorakennustyössä huhtikuun 25 pnä 286
  5. Vastaus päätöslauselmaan tehtyihin korjausehdotuksiin huhtikuun 25 pnä 298
  6. Lisäys kansallisuuskysymystä käsitelleen valiokunnan selostukseen huhtikuun 25 pnä 302
Lehdistö kollektiivisena organisaattorina 304
Mitä etemmäksi metsään 309
VKP(b):n keskuskomitean neljäs neuvottelukokous kansallisten tasavaltojen ja alueiden vastuunalaisten työntekijäin kanssa kesäkuun 9–12 pnä 1923 315–369
  1. Keskuskomitean politbyroon hyväksymä ohjelmaluonnos kansallisuuskysymyksestä IV neuvottelukokoukselle 317–325
    Puoluetyön yleinen linja kansallisuuskysymyksessä 317
    Liiton toimeenpanevan keskuskomitean toisen kamarin perustamiseen ja tasavaltojen liiton kansankomissariaattien järjestämiseen liittyviä kysymyksiä 319
    Toimenpiteet paikallisen väestön työtätekevien ainesten saamiseksi mukaan puolue- ja neuvostorakennustyöhön 321
    Toimenpiteet paikallisen väestön kulttuuritason kohottamiseksi 322
    Taloudellinen rakennustyö kansallisissa tasavalloissa ja alueilla kansallisten ja elinolojen erikoisuuksien näkökannalta 323
    Käytännöllisistä toimenpiteistä kansallisten sotajoukko-osastojen muodostamiseksi
    Puoluevalistustyön järjestäminen 324
    Puolue- ja neuvostotyöntekijäin valinta XII edustajakokouksen kansallisuuskysymyksestä hyväksymän päätöslauselman käytännössä toteuttamisen kannalta katsoen 325
  2. Oikeistolaisista ja »vasemmistolaisista» kansallisissa tasavalloissa ja alueilla. Puhe neuvottelukokouksen päiväjärjestyksen ensimmäisestä kohdasta: »Sultan-Galijevin asia». Kesäkuun 10 pnä 326
  3. Käytännölliset toimenpiteet puolueen XII edustajakokouksen kansallisuuskysymyksestä hyväksymän päätöslauselman käytännössä toteuttamiseksi. Alustus päiväjärjestyksen toisesta kohdasta kesäkuun 10 pnä 339
  4. Loppulausunto kesäkuun 12 pnä 354
  5. Vastaus puheisiin kesäkuun 12 pnä 366
Lokakuun vallankumous ja keskikerroksia koskeva kysymys 370
Työläis- ja talonpoikaisnaisten ensimmäisen edustajakokouksen viisivuotispäivälle 377
Puhe sota-akatemian juhlaistunnossa marraskuun 17 pnä 1933 (lyhyt sanomalehtiselostus) 381
Puolueen tehtävistä. Selostus VKP(b):n Krasnaja presnjan piirikomitean laajennetussa kokouksessa ryhmäorganisaattorien, väittelyklubin ja puoluesolujen byrojen jäsenten kanssa joulukuun 3 pnä 1923 383–401
  Väittely on merkki puolueen voimasta 383
  Väittelyn syyt 385
  Puolueen sisäisen elämän puutteellisuudet 386
  Puutteellisuuksien syyt 380
  Kuinka voidaan poistaa puolueen sisäisen elämän puutteellisuudet? 392
Väittelystä, Rafailista, Preobrazhenskin ja Sapronovin artikkeleista ja Trotskin kirjeestä 402–420
  Väittelystä 402
  Rafailista 405
  Preobrazhenskin artikkelista 409
  Sapronovin artikkelista 412
  Trotskin kirjeestä 415
Välttämätön huomautus (Rafailista) 421
Tervehdys »Kommunist» lehdelle 425
 
Liitteitä 426–433
  Liite n:o 1. Julistus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton muodostamisesta 426
  Liite n:o 2. Sopimus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton muodostamisesta 428
Huomautuksia 434
Elämäkerrallisia tietoja (1921—1923) 455
 
Lataa Teosten 5. osa kokonaisena