Josif Stalin

Teokset


Osa 10

Elokuu–joulukuu 1927


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 10. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1951.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1927
NKP(b):n keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean yhdistetty täysistunto heinäkuun 29 — elokuun 9 pnä 1937 1–101
  Kansainvälinen tilanne ja Neuvostoliiton puolustus. Puhe elokuun 1 pnä 3
    I. Opposition hyökkäilyt Kominternin jaostoja vastaan 3
    II. Kiinasta 11
    III. Englantilais-neuvostoliittolaisesta yhtenäisyyskomiteasta 40
    IV. Sodan uhkasta ja Neuvostoliiton puolustuksesta 45
  Puhe elokuun 5 päivänä 55
  Opposition »ilmoituksen» johdosta elokuun 8 päivältä 1927. Puhe elokuun 9 pnä 94
Keskustelu ensimmäisen amerikkalaisen työläisedustajiston kanssa syyskuun 9 pnä 1927 102–161
  I. Edustajiston kysymykset ja toveri Stalinin vastaukset 102
  Ii. Toveri Stalinin kysymykset ja edustajiston jäsenten vastaukset 148
Toveri M. I. Uljanovalle. Vastaus toveri L. Michelsonille 162
Venäjän opposition poliittiset kasvot. Puheesta Kominternin toimeenpanevan komitean puhemiehistön ja kansainvälisen kontrollikomitean yhteisessä istunnossa syyskuun 27 pnä 1927 166
Jäsennys kirjoitusta varten »Lokakuun vallankumouksen kansainvälinen luonne» 182
Trotskilainen oppositio ennen ja nyt. Puhe NKP(b):n keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean yhdistetyssä täysistunnossa lokakuun 23 pnä 1927 186–222
  I. Muutamia pikku kysymyksiä 186
  II. Opposition »ohjelmasta» 192
  III. Lenin väittelystä ja yleensä oppositiosta 197
  IV. Oppositio ja »kolmas voima» 198
  V. Miten oppositio »valmistautuu» edustajakokoukseen 204
  VI. Leninismistä trotskilaisuuteen 208
  VII. Puolueen politiikan eräistä tärkeimmistä yhteenvedoista viime vuosien ajalta 212
  VIII. Takaisin Axelrodiin 217
Keskustelu ulkomaalaisten työläisedustajistojen kanssa marraskuun 5 pnä 1927 223
Lokakuun vallankumouksen kansainvälinen luonne. Lokakuun kymmenvuotispäiväksi 257
Moskovan sotilaspiirin puoluekonferenssille 270
Puolue ja oppositio. Puhe Moskovan läänin XVI puoluekonferenssissa marraskuun 23 pnä 1927 271–288
  I. Lyhyet yhteenvedot väittelystä 271
  II. Työväenluokka ja talonpoikaisto 274
  III. Puolue ja proletariaatin diktatuuri 280
  IV. Vallankumouksemme perspektiivit 284
  V. Entä kuinka edelleen? 287
NKP(b):n xv edustajakokous joulukuun 2–19 pnä 1927 289–402
  Keskuskomitean poliittinen toimintaselostus joulukuun 3 pnä 291–381
    I. Maailman kapitalismin kasvava pula ja Neuvostoliiton ulkoinen asema 291–313
      1. Maailman kapitalismin talous ja taistelun kärjistyminen ulkoisista markkinoista 291
      2. Kapitalismin kansainvälinen politiikka ja uusien imperialististen sotien valmistelu 297
      3. Maailman vallankumouksellisen liikkeen tila ja uuden vallankumouksellisen nousun enteet 303
      4. Kapitalistinen maailma ja Neuvostoliitto 306
      5. Johtopäätökset 312
    II. Sosialistisen rakennustyön menestykset ja Neuvostoliiton sisäinen tilanne 313–350
      1. Kansantalous kokonaisuudessaan 314
      2. Sosialistisen suurteollisuutemme kehitysvauhti 322
      3. Maataloutemme kehitysvauhti 326
      4. Luokat, valtiokoneisto, maan kulttuurikehitys 337
    III. Puolue ja oppositio 350–379
      1. Puolueen tila 350
      2. Väittelyn tulokset 360
      3. Peruserimielisyydet puolueen ja opposition välillä 363
      4. Kuinka edelleen? 374
    IV. Yleinen yhteenveto 379
  Loppulausunto Keskuskomitean poliittiseen toimintaselostukseen joulukuun 7 pnä 382–402
    I. Rakovskin puheesta 382
    II. Kamenevin puheesta 385
    III. Yhteenveto 398
Ulkomaiden sanomalehdistön edustajille annettu lausunto tekaistujen »Stalinin kirjoitusten» johdosta 403
 
Huomautuksia 408
Elämäkerrallisia tietoja (elokuu — joulukuu 1927) 426
 
Lataa Teosten 10. osa kokonaisena