Josif Stalin

Teokset


Osa 11

1928 — maaliskuu 1929


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 11. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1951.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1928
Viljanhankinnoista ja maatalouden kehityksen näköaloista. Siperian eri piireissä vuoden 1918 tammikuussa pidetyistä puheista. (Lyhyt esitys) 3
Ensimmäiset yhteenvedot hankintakamppailusta ja puolueen tehtävät edelleen. NKP(b):n kaikille järjestöille 13
Tervehdys punaisen armeijan kymmenvuotispäiväksi 25
Punaisen armeijan kolmesta erikoisuudesta. Puhe punaisen armeijan kymmenvuotispäivälle omistetussa Moskovan neuvoston juhlaistunnossa helmikuun 25 pnä 1928 26
Keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean huhtikuun yhdistetyn täysistunnon työstä. Selostus NKP(b):n Moskovan järjestön aktiivin kokouksessa huhtikuun 13 pnä 1928 32–72
  I. Itsekritiikistä 33
  II. Kysymys viljanhankinnoista 45
  III. Shahtyn juttu 60
  IV. Yleinen johtopäätös 72
Tervehdys Kostroman työläisille 73
Puhe NLKNL:n VIII edustajakokouksessa toukokuun 16 pnä 1928 74–86
  I. Lujittakaa työväenluokan taisteluvalmiutta 75
  II. Järjestäkää joukkoarvostelu alhaaltakäsin 79
  III. Nuorison on omaksuttava tiede 83
»Komsomolskaja pravdalle». Kolmivuotispäiväksi 87
Sverdlovin yliopistolle. Kymmenvuotispäiväksi 89
Viljarintamalla. Keskustelusta Punaisten professorien instituutin, Kommunistisen akatemian ja Sverdlovin yliopiston oppilaiden kanssa toukokuun 28 pnä 1928 90
Kirje kommunistisen akatemian puoluerakennustyön kerhon jäsenille 107
Lenin ja kysymys liitosta keskitalonpojan kanssa. Vastaus tov. S:lle 111
Keskuskomitean politbyroon jäsenille. Vastaus Frumkinille. (Frumkinin kirjeen johdosta kesäkuun 15 päivältä 1928) 127
Itsekritiikkitunnuksen mataloittamista vastaan 140
NKP(b):n keskuskomitean täysistunto heinäkuun 4–12 pnä 1928 153–215
  Kominternin ohjelmasta. Puhe heinäkuun 5 pnä 1928 155
  Teollistamisesta ja viljaprobleemista. Puhe heinäkuun 9 pnä 1928 173
  Työläisten ja talonpoikain liittoyhteydestä ja neuvostotiloista. Puheesta heinäkuun 11 pnä 1928 207
NKP(b):n keskuskomitean heinäkuun täysistunnon yhteenvedoista. Selostus NKP(b):n Leningradin järjestön aktiivin kokouksessa heinäkuun 13 pnä 1928 216–239
  I. Kominternin kysymykset 216–223
    1. Kominternin VI kongressin perusprobleemit 216
    2. Kominternin ohjelma 221
  II. Sosialistisen rakennustyön kysymykset Neuvostoliitossa 224–237
    1. Kysymys viljanhankintapolitiikasta 224
    2. Kysymys kaaderien luomisesta teollista rakennustyötä varten 235
  III. Johtopäätös 237
Leningradin osoaviahimille 240
Kirje tov. Kuibysheville 241
Tov. I. I. Skvortsov-Stepanovin muistolle 243
Oikeistovaarasta NKP(b):ssa. Puhe NKP(b):n Moskovan komitean ja Moskovan kontrollikomitean täysistunnossa lokakuun 19 pnä 1928 244
Vastaus tov. Sh—lle 263
Leniniläiselle kommunistiselle nuorisoliitolle. Tervehdys NLKNL:n kymmenvuotispäivänä 267
Työläis- ja talonpoikaisnaisten ensimmäisen edustajakokouksen kymmenvuotispäivän johdosta 269
Maan teollistamisesta ja oikeistopoikkeamasta NKP(b):ssa. Puhe NKP(b):n keskuskomitean täysistunnossa marraskuun 19 pnä 1928 270–320
  I. Kysymys teollisuuden kehitysvauhdista 271
  II. Viljaprobleemi 283
  III. Taistelusta poikkeamia ja niihin sovittelevaa suhtautumista vastaan 296
Smolenskin läänin »katushkan» työläisille, jartsevon tehtaan työläisille 321
»Krasnyi profintern» tehtaan työläisille. Bezhitsan kaupunki 322
Työväen ja talonpoikain punaisen armeijan Frunzen sota-akatemian kymmenvuotispäivälle 323
Oikeistovaarasta Saksan kommunistisessa puolueessa. Puhe Kominternin toimeenpanevan komitean puhemiehistön istunnossa joulukuun 19 pnä 1928 324–342
  I. Kapitalistisen vakaantumisen probleemi 323
  II. Proletariaatin luokkataistelujen probleemi 328
  III. Saksan kommunistisen puolueen probleemi 332
  IV. Oikeistolaiset Saksan kommunistisessa puolueessa ja NKP(b):ssa 338
  V. Suljetun ja avoimen kirjeen luonnoksesta 341
Vastaus Kushtyseville 343
Perille on luisuttu 345
 
1929
Buharinin ryhmä ja oikeistopoikkeama puolueessamme. Puheista NKP(b):n keskuskomitean politbyroon ja keskuskontrollikomitean puhemiehistön yhdistetyssä istunnossa tammikuun lopulla ja helmikuun alussa 1929. (Lyhyt esitys) 351
Vastaus Bill-Belotserkovskille 360
»Krasnyi treugolnikin» työmiehille ja työläisnaisille 364
Sähkösanoma Proskuroviin ensimmäisen punaisen kasakkarykmentin puna-armeijalaisille, päällystölle ja poliittisen työn tekijöille 365
Tervehdys »Selskohozjaistvennaja gazetalle» 366
Kansallisuuskysymys ja leninismi. Vastaus Meshkooille, Kovaltshukille ja muille tovereille 367–391
  1. »Kansakunta»-käsite 367
  2. Kansakuntien syntyminen ja kehitys 370
  3. Kansakuntien ja kansallisten kielten tulevaisuus 376
  4. Puolueen politiikka kansallisuuskysymyksessä 385
 
Huomautuksia 392
Elämäkerrallisia tietoja (1928 —maaliskuu 1929) 407
 
Lataa Teosten 11. osa kokonaisena