Josif Stalin

Teokset


Osa 12

Huhtikuu 1929 — kesäkuu 1930


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 12. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1952.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1929
Oikeistopoikkeamasta NKP(b):ssa. Puhe NKP(b):n keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean täysistunnossa huhtikuussa 1929. (Pikakirjoitusteksti) 3–119
  I. Yksi vaiko kaksi linjaa? 5
  II. Luokkasuhteiden muutokset ja erimielisyytemme 13
  III. Erimielisyydet Kommunistisen internationalen kysymyksistä 23
  IV. Erimielisyydet sisäpolitiikan alalla 32–106
    A) Luokkataistelusta 33
    B) Luokkataistelun kärjistymisestä 39
    C) Talonpoikaistosta 45
    D) Uudesta talouspolitiikasta ja markkinasuhteista 49
    E) Niinsanotusta »pakkoverosta» 55
    F) Teollisuuden kehityksen vauhdista ja liittoyhteyden uusista muodoista 63
    G) Buharin teoreetikkona 77
    H) Viisivuotissuunnitelma vaiko kaksivuotissuunnitelma? 88
    I) Kysymys kylvöaloista 92
    J) Viljanhankinnoista 95
    K) Valuuttareserveistä ja viljan tuonnista 103
  V. Puoluejohdon kysymykset 106–117
    A) Buharinin ryhmän ryhmäkuntalaisuudesta 107
    B) Lojaalisuudesta ja kollektiivisesta johdosta 110
    C) Taistelusta oikeistopoikkeamaa vastaan 110
  VI. Johtopäätökset 118
Joukkojen kilpailu ja työinnostuksen nousu. Esipuhe J. Mikulinan kirjaseen »Joukkojen kilpailu» 120
Toveri Feliks Kon'ille. Kopio keskuskomitean Ivanovo-Voznesenskin alueen aluebyroon sihteerille tov. Kolotiloville 124
Ukrainan kommunistiselle nuorisoliitolle sen kymmenvuotispäivänä 128
Merkintä risteilijä »Tshervona Ukrainan» laivakirjaan 129
Suuren murroksen vuosi. Lokakuun XII vuosipäiväksi 130–148
  I. Työn tuottavaisuuden alalla 131
  II. Teollisuuden rakentamisen alalla 133
  III. Maatalouden rakentamisen alalla 137
  Johtopäätökset 147
Kauko-idän erillisen armeijan »Trevoga» lehden toimitukselle 149
Välttämätön korjaus 150
Kaikille järjestöille ja tovereille, jotka ovat lähettäneet tervehdyksiä tov. Stalinin 50-vuotispäivän johdosta 153
Agraaripolitiikan kysymyksistä neuvostoliitossa. Puhe marxilaisten maatalousasiaintuntijain konferenssissa joulukuun 27 pnä 1929 154–186
  I. »Tasapaino»-teoria 156
  II. »Itsestäänsujumisen» teoria sosialistisessa rakennustyössä 160
  III. Teoria pienen talonpoikaistalouden »kestävyydestä» 163
  IV. Kaupunki ja maaseutu 169
  V. Kolhoosien luonteesta 174
  VI. Luokkasuhteiden muutokset ja käänne puolueen politiikassa 179
  VII. Johtopäätökset 184
 
1930
Kirje A. M. Gorkille 187
Kysymykseen kulakiston luokkana likvidoimisen politiikasta 192
Vastaus tovereille sverdlovilaisille 199–205
  I. Sverdlovilaisten kysymykset 199
  II. Toveri Stalinin vastaus 201
Menestys panee pään pyörälle. Kolhoosiliikkeen kysymyksistä 206
Kirje tov. Bezymenskille 216
Vastaus tovereille kolhoosilaisille 218
Teollisuusakatemian ensimmäiselle päästölle 246
Vastaus tov. M. Rafailille. (Leningrad, ammattiliittojen alueneuvosto). Kopio: NKP(b):n aluekomitean sihteerille tov. Kiroville 248
Rostov. Maatalouskonetehdas 251
Stalingrad. Traktoritehdas 252
Keskuskomitean poliittinen toimintaselostus NKP(b):n XVI edustajakokoukselle. Kesäkuun 27 pnä 1930 253–400
  I. Maailman kapitalismin kasvava pula ja Neuvostoliiton ulkopoliittinen asema 253–280
    1. Maailman talouspula 255
    2. Kapitalismin ristiriitojen kärjistyminen 265
    3. Neuvostoliiton ja kapitalististen valtioiden väliset suhteet 273
  II. Sosialistisen rakennustyön kasvava nousu ja Neuvostoliiton sisäinen tilanne 280–361
    1. Kansantalouden kasvo yleensä 281
    2. Teollistamisen menestykset 283
    3. Sosialistisen teollisuuden hallitseva asema ja sen kasvun vauhti 286
    4. Maatalous ja viljaprobleemi 293
    5. Talonpoikaisten kääntyminen sosialismin puoleen ja neuvostotilojen ja kolhoosien rakennustyön kehityksen vauhti 300
    6. Työläisten ja talonpoikain aineellisen ja kulttuuriaseman paraneminen 310
    7. Kasvuvaikeudet, luokkien taistelu ja sosialismin hyökkäys koko rintamalla 321
    8. Kapitalistinen vaiko sosialistinen talousjärjestelmä 339
    8. Lähimmät tehtävät 847–361
      A) Yleiset 347
      B) Teollisuuden alalla 354
      C) Maatalouden alalla 356
      D) Liikenteen alalla 360
  III. Puolue 361–400
    1. Sosialistisen rakennustyön johtamisen kysymykset 365
    2. Puolueen sisäisten asioiden johtamisen kysymykset 377
 
Huomautuksia 401
Elämäkerrallisia tietoja (huhtikuu 1929 — kesäkuu 1930) 415
 
Lataa Teosten 12. osa kokonaisena