Josif Stalin

Teokset


Osa 13

Heinäkuu 1930 — tammikuu 1934


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 13. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1952.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1930
Loppulausunto keskuskomitean poliittiseen toimintaselostukseen NKP(b):n XVI edustajakokoukselle heinäkuun 2 pnä 1930 1
Kirje tov. Shatunovskille 19
Kirjeitä tov. Tsh—lle 22
Tov. Demjan Bednyille. (Otteita kirjeestä) 25
 
1931
Juutalaisvihasta. Vastaus juutalaiselta tietotoimistolta Amerikasta saatuun kyselyyn 31
Talousmiesten tehtävistä. Puhe sosialistisen teollisuuden toimihenkilöiden ensimmäisessä yleisliittolaisessa konferenssissa helmikuun 4 pnä 1931 32
Kirje tov. Ettshinille 47
Tervehdys Azneftin ja Grozneftin työntekijöille 49
Sähkötehtaalle 50
Magnitogorsk. Magnitostroille 51
Traktorikeskuksen hallinnon puheenjohtajalle. Kaikille kone- ja traktoriasemille 52
Viljatrustin hallinnon puheenjohtajalle. Kaikille viljaneuvostotiloille 54
Uusi tilanne — taloudellisen rakennustyön uudet tehtävät. Puhe talousmiesten neuvottelukokouksessa kesäkuun 23 pnä 1931 55–86
  I. Työvoima 56
  II. Työläisten palkka 59
  III. Työn organisatio 64
  IV. Kysymys työväenluokan tuotannollis-teknillisestä sivistyneistöstä 69
  V. Käänteen merkkejä vanhan tuotannnollis-teknillisen sivistyneistön keskuudessa 74
  VI. Itsekannattavaisuudesta 78
  VII. On työskenneltävä uudella tavalla, on johdettava uudella tavalla 82
»AMO:n» työläisille ja hallinnollis-teknilliselle henkilökunnalle 87
Harkovin traktoritehtaan rakennustyömaan työläisille ja hallinnollis-teknilliselle henkilökunnalle 88
»Tehnika» lehdelle 89
Eräistä bolshevismin historian kysymyksistä. Kirje aikakauslehti »Proletarskaja revoljutsijan» toimitukselle 90
Nizhni-Novgorod. Autotehdas 110
Keskustelu saksalaisen kirjailijan Emil Ludwigin kanssa joulukuun 13 pnä 1931 111
Nizhni-Novgorod. Autotehtaan rakennustyömaan päällikölle ja toveri Molotoville nimetyn autotehtaan johtajalle 133
 
1932
Saratov. Kombainitehtaan rakennustyömaan päällikölle ja kombainitehtaan johtajalle 135
Vastaus Olehnovitshille ja Aristoville. »Proletarskaja revoljutsija» aikakauslehden toimitukselle lähetetyn kirjeen »Eräistä bolshevismin historian kysymyksistä» johdosta 136
Magnitogorsk. Magnitogorskin rakennustyömaalle 144
Vastaus »Associated Pressin» tietotoimiston edustajan hra richardsonin kirjeeseen 146
Valitustoimistojen merkityksestä ja tehtävistä 147
Vastaukset Ralph V. Barnesin kysymyksiin toukokuun 3 pnä 1932 149
Kuznetsk. Kuznetskin rakennustyömaa 153
Tervehdys NLKLN:n VII yleisliittolaiselle konferenssille 154
Tervehdys Maksim Gorjkille 155
Dneprin vesivoimalaitoksen rakentajille 156
Tervehdys Leningradille 157
Kirje »Pravda» lehden toimitukselle 158
Herra Campbell puhuu palturia 159–171
  Hra Campbellin kanssa tapahtuneen keskustelun muistiinpanot tammikuun 28 pnä 1929 161
Valtion yhdistetyn poliittisen hallinnon viidennentoista vuosipäivän johdosta 172
 
1933
NKP(b):n keskuskomitean ja keskuskontrollikomitean yhdistetty täysistunto tammikuun 7–12 pnä 1933 173–253
  Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman tulokset. Selostus tammikuun 7 pnä 1933 175–233
    I. Viisivuotissuunnitelman kansainvälinen merkitys 175
    II. Viisivuotissuunnitelman perustehtävä ja sen toteuttamisen tie 186
    III. Neljässä vuodessa täytetyn viisivuotissuunnitelman tulokset teollisuuden alalla 193
    IV. Neljässä vuodessa täytetyn viisivuotissuunnitelman tulokset maatalouden alalla 204
    V. Neljässä vuodessa täytetyn viisivuotissuunnitelman tulokset työläisten ja talonpoikien aineellisen aseman parantamisen alalla 212
    VI. Neljässä vuodessa täytetyn viisivuotissuunnitelman tulokset kaupungin ja maaseudun välisen tavaranvaihdon alalla 219
    VII. Neljässä vuodessa täytetyn viisivuotissuunnitelman tulokset taistelussa vihamielisten luokkien jätteitä vastaan 224
    VIII. Yleiset johtopäätökset 230
  Työstä maaseudulla. Puhe tammikuun 11 pnä 1933 234
»Rabotnitsalle» 254
Kirje tov. I. N. Bazhanoville 255
Puhe ensimmäisessä yleisliittolaisessa kolhoosilaisiskurien edustajakokouksessa helmikuun 19 pnä 1933 257–278
  I. Kolhoosien tie on ainoa oikea tie 257
  II. Lähin tehtävämme — on tehtävä kaikki kolhoosilaiset vauraiksi 266
  III. Erillisiä huomautuksia 271
Tervehdys punaiselle armeijalle sen 15-vuotispäivän johdosta. Neuvostoliiton vallankumoukselliselle sotaneuvostolle 279
Vastaus hra Barnesin kirjeeseen maaliskuun 20 pnä 1933 280
Tov. S. M. Budjonnyille 281
Keskustelu eversti Robinsin kanssa toukokuun 13 pnä 1933. (Lyhyet muistiinpanot) 282
Tervehdys NLKLN:n viisitoistavuotisjuhlapäivänä 296
 
1934
Keskustelu »New York Times» lehden kirjeenvaihtajan hra Durantyn kanssa joulukuun 25 pnä 1933 298
Toimintaselostus puolueen XVII edustajakokoukselle NKP(b):n keskuskomitean työstä tammikuun 26 pnä 1934 304–407
  I. Maailman kapitalismin jatkuva pula ja Neuvostoliiton ulkopoliittinen asema 304–329
    1. Talouspulan kulku kapitalistisissa maissa 306
    2. Poliittisen tilanteen kärjistyminen kapitalistisissa maissa 813
    3. Neuvostoliiton ja kapitalististen valtioiden väliset suhteet 322
  II. Neuvostoliiton kansantalouden jatkuva nousu ja Neuvostoliiton sisäpoliittinen tilanne 330–372
    1. Teollisuuden nousu 334
    2. Maatalouden nousu 341
    3. Työtätekevien aineellisen aseman ja kulttuuritason nousu 358
    4. Tavaranvaihdon kasvu ja liikenne 364
  III. Puolue 372–407
    1. Aatteellis-poliittisen johtamisen kysymyksiä 373
    2. Organisatorisen johtamisen kysymyksiä 391
Työväen ja talonpoikain punaisen armeijan Frunzelle nimetyn sota-akatemian päällikölle ja komissaarille tov. Shaposhnikoville, poliittisen alan apulaiselle tov. Shtshadenkolle 408
Loppulausunnon asemesta tammikuun 31 pnä 1934 409
 
Huomautuksia 410
Elämäkerrallisia tietoja (heinäkuu 1930 — tammikuu 1934) 428
 
Lataa Teosten 13. osa kokonaisena