MIA: Svenska Arkivet: Luxemburg

Marxists' Internet Archive

 

luxemburg

Rosa Luxemburg

1871-1919

Polskfödd marxistisk teoretiker, filosof och revolutionär. Grundade tillsammans med Karl Liebknecht Spartakistförbundet som senare blev tyska kommunist partiet. Deltog i revolutionsförsöket i Berlin i januari 1919.

 

1890 | 1900 | 1910 | Brev

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor.


1890


1894:

Hur uppkom förstamajfirandet?

1899:

Sociala reformer eller revolution? *


1900


1903:

Stagnation och framsteg inom marxismen

1904:

Socialdemokrati och parlamentarism
Leninism eller Marxism? *

1905:

I revolutionens eldsken

1906:

Masstrejk, parti och fackföreningar


1910


1911:

Om Marocko

1912:

I asylen

1913:

Om teorimissbruk

1915:

Internationalens återuppbyggnad
Socialdemokratins kris

1916:

Antingen - eller
Hundpolitik

1917:

Scheidemann, apport!

1918:

Den ryska revolutionen *
Början
Nationalförsamlingen
Den "omogna" massan
Samhällets socialisering
Vad vill Spartakusförbundet?
På barrikaderna
Nationalförsamling eller rådsregering?
En pyrrhusseger
Om Spartacus

1919:

Den första partidagen
Försummade plikter
I Berlin råder det ordning