Karl Marx/Friedrich Engels

Recension av A. Chenu, "Les Conspirateurs"
(Utdrag)

1850


Publicerat: I "Revue der Neuen Rheinischen Zeitung", häfte 4, i april 1850.
Källa: Marx Engels Werke bd VII, s. 266ff; "Rezensionen aus der »Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische Revue«. Viertes Heft".
Översättning: Hans Granlid
Digitalisering: Jonas Holmgren


II

... Inget är mera önskvärt än att de människor, som stod i spetsen för det revolutionära partiet - det må ha varit före revolutionen i de hemliga sällskapen eller i pressen eller senare i officiella ställningar - verkligen en gång skildras med Rembrandts starka färger, i deras levande mänsklighet. De hittillsvarande framställningarna målar dessa personligheter inte i deras verkliga, utan i deras officiella gestalt med koturn på foten och gloria kring hjässan. I dessa "himmelska" bilder à la Rafael går all framställningens sanning förlorad.

De båda föreliggande skrifterna avlägsnar visserligen koturnen och glorian, som februarirevolutionens "stora män" hittills brukat få uppträda med. De tränger in i dessa personers privatliv, de visar dem i morgonrock med hela deras följe av drabanter av mycket skilda slag. Men därför är de inte mindre avlägsna från en verklig, sann framställning av personerna och händelserna ...