Karl Marx

Den engelska bourgeoisin
(Utdrag)

1854


Publicerat: I "New York Daily Tribune" nr 4145, den 1 augusti 1854
Källa: Marx Engels Werke bd X, s. 648; "Die englische Bourgeoisie".
Översättning: Hans Granlid
Digitalisering: Jonas Holmgren


[Ledarstick]

... Den nuvarande lysande skolan av engelska romanförfattare, vilkas grafiska och vältaliga skildringar av världen uppenbarat fler politiska och sociala sanningar än alla professionella politiker, publicister och moralister sammantagna, har beskrivit varje del av medelklassen från den "högst respektable" rentiären och innehavaren av statspapper, som ser ned på alla slags affärer såsom vulgära, till den lille butiksägaren och advokatbiträdet. Och hur har inte Dickens, Thackeray, Charlotte Bronte och Mrs. Gaskell tecknat dem! Fyllda av egenkärlek, tillgjordhet, småaktigt tyranni och okunnighet - och den civiliserade världen har bekräftat deras domslut med det fördömande epigram, som den fäste vid denna klass, att "den är servil uppåt och tyrannisk nedåt" ...