Friedrich Engels

Herr Tidmans död[1]

1865


Skrivet: Den 27 januari 1865.
Publicerat: I "Der Sozial-Demokrat" nr 18, den 5 februari 1865.
Källa: Marx Engels Werke bd XVI, s. 33; "Herr Tidmann".
Översättning: Hans Granlid
Digitalisering: Jonas Holmgren


Arla om morgonen det var dag
herr Tideman kläder sig i mak,
han drog på sig sin skjorta skön.
Det lova alla de Sönnerbo!

Han drog på sig sin skjorta skön,
hans silkes tröja var härlig grön,
de bockskinns stövlar snörde hans ben.

Bockskinnsstövlar snörde hans ben,
förgyllda sporrar spände han omkring,
så drog han sig till Sönnerbo ting.

Så rider han till Sönnerbo ting,
han krävde skatt av Edeling[2],
sju spann råg av var mans plog.

Sju spann råg av var mans plog,
vart fjärde svin på ollonskog.
Upp då stod den menige man.

Upp då stod den gamle man:
"Den skatt vi aldrig utgiva kan
och skola aldrig den skatt utgiva!"

"Och förrän vi skola den skatt utgiva,
förr skall var man på tinget bliva.
I Sönnerhärads bönder stån samman i ring!"

"I Sönnerbo bönder stån samman i ring,
låten icke Herr Tidman komma levandes från ting!"
Det första slag den gamle man slog.

Det första slag den gamle man slog,
han slog Herr Tidman ner till jord.
Nu ligger Tidman, honom rinner blod.
Nu ligger Herr Tidman, honom rinner blod,

Ännu går plogen i svartan jord,
och än gå svin på ollonskog.
Det lova alla de Sönnerbo!

Detta stycke medeltida bondekrig utspelas i "Söderharde" ("harde" är domsaga) norr om Århus på Jylland[3]. På tinget, områdets rättsförsamling, sköttes förutom de rättsliga också skatte- och förvaltningssaker, och visan röjer, hur i och med adelns uppkomst denna uppträdde mot "ädelingarna", d.v.s. de fria bönderna, liksom det sätt, varpå bönderna visste att sätta stopp för adelsövermodet. I ett land som Tyskland, där den besittande klassen innehåller lika mycket feodaladel som bourgeoisi och proletariatet lika många eller fler jordbruksproletärer än industriarbetare, skall den gamla kraftfulla bondevisan just vara på sin plats.

 


Noter:

[1] Denna folkvisa, som också finns i den danska avfattning Engels närmast åberopar, återges här i den svenska versionen. (Se "Dikter om freden och friheten", Arbetarkultur 1953.)

[2] Edeling - den frie bonden.

[3] I den svenska tolkningen i Sunnerbo härad i Småland.