Friedrich Engels

Från Engels till Marx
(Utdrag)

1847


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Paris den 15 januari 1847

... Jag skall omarbeta artikeln om Grüns[1] Goethe, minska ner den till ett halvt eller tre fjärdedels ark och lägga den tillrätta för vår publikation, om Du tycker detta är riktigt, vilket Du snart bör skriva till mig om. Boken är alltför karakteristisk, Grün prisar alla Goethes kälkborgerliga drag som mänskliga, han gör frankfurtbon och ämbetsmannen Goethe till "den sanna människan", medan han går förbi eller t.o.m. bespottar allt kolossalt och genialt. På så sätt lämnar denna bok det mest glänsande bevis på att människan = den tyske småborgaren. Detta har jag blott antytt, men jag kan utföra det närmare och stryka ner resten av artiklen ganska mycket, då den inte passar oss. Vad anser Du?

 


Noter:

[1] Grün, Karl (1817-1887), tysk publicist, anhängare av Proudhon.