Karl Marx

Från Marx till Engels
(Utdrag)

1858


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

London den 14 januari 1858

... För övrigt är det åtskilligt som artar sig bra. Sålunda har jag till exempel lyckats kasta undan hela den profituppfattning som hittills godtagits. Vid valet av rätt metod för behandling av den frågan har jag haft stor nytta av att jag på nytt kunnat bläddra igenom Hegels Logik - av en ren tillfällighet föll det sig så att Freiligrath hittade några gamla Hegel-volymer, som ursprungligen tillhört Bakunin, och dem skickade han mig som gåva. Man borde på ett för vanliga människor begripligt sätt klargöra det rationella i den metod Hegel upptäckt men även insvept i en rad mystiska fraser ... Om jag någonsin på nytt får tid över till detta slags arbete, skulle jag bra gärna vilja ägna två eller tre tryckark åt den uppgiften ...