Karl Marx

Från Marx till Engels
(Utdrag)

1862


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


London den 18 juni 1862

... För övrigt arbetar jag med stor frenesi, och egendomligt nog fungerar skallen bättre än på åratal, trots allt elände runt omkring mig. Den här volymen gör jag extra tjock, eftersom de tyska fähundarna gärna värderar en bok efter kubikinnehållet. Nu har jag förresten blivit klar med den förbaskade jordräntan (som jag i den här delen inte tänker så mycket som ens knysta om). Jag har länge betvivlat att Ricardos teorier är helt korrekta, och nu har jag till sist lyckats fastställa i vilket avseende han bluffar. Dessutom har jag kommit på en del andra intressanta och häpnadsväckande ting sedan vi sågs senast, och dem tänker jag ta med redan i detta band.

Det är lustigt att se hur Darwin, som jag tagit mig en ny titt på, påstår sig tillämpa Malthus' idéer även på djur- och växtriket, trots Malthus' uttryckliga påpekanden att han endast avsett människorna, vilkas villkor hela hans framställning går ut på att skildra som stående i ett diametralt motsatsförhållande till djurens och växternas. Det är märkvärdigt hur lätt det är för Darwin att bland växter och djur känna igen det engelska samhällets förhållanden när det gäller arbetsfördelning, konkurrens, presentation av nya marknader, "uppfinningar" och "kamp för tillvaron" ā la Malthus. Här möter man Hobbes' bellum omnia contra omnes,[1*] och det hela för tankarna till Hegels fenomenlära, där det borgerliga samhället skildras som ett "andligt djurrike" - hos Darwin är det i stället djurriket, som får uppträda med det borgerliga samhällets grunddrag ...

 


Noter:

[1*] Allas krig mot alla