Karl Marx

Från Marx till Engels
(Fragment)

1867


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Den 25 februari 1867

... Apropå Balzac råder jag Dig att läsa hans "Det okända mästerverket" och "Den försonade Melmoth". Det är två små chefs d'oeuvres[1], fulla av kostlig ironi.

 


Noter:

[1] Chefs d'oeuvres (fr.) - mästerverk.