Karl Marx

Från Marx till S. Meyer

1867


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Hannover den 30 april 1867

Käre vän.

Ni måste ha mycket låga tankar om mig, och kanske blir detta inte bättre av att jag försäkrar Er att Era brev inte bara berett mig stor glädje utan även skänkt mig verklig tröst under den svåra tid då de nådde mig. Att en dugande och redbar man som Ni vunnits för vår sak är en framgång som uppväger en rad vidrigheter. Dessutom uttryckte Era brev den största vänlighet och vänskap för mig personligen - Ni förstår nog att jag, som utkämpar en bitter kamp mot hela den officiella världen, är den sista att underskatta en sådan tillgång.

Varför har jag då inte skickat Er något svar? Därför att jag hela tiden befunnit mig vid gravens rand. Varje ögonblick då jag varit i stånd att arbeta har jag måst använda för att försöka färdigställa mitt verk, för vilket jag offrat hälsa, livslycka och familj. Jag hoppas att den förklaringen inte behöver något tillägg. Jag skrattar åt den så kallade förståndighet som "praktiskt" folk tillämpar. Ville man bete sig som en kossa, kunde man naturligtvis vända ryggen åt mänsklighetens lidanden och bara bekymra sig om sig själv. Men jag anser verkligen att det vore högst opraktiskt av mig att inte bry mig om att få min bok färdig, åtminstone i manuskript, innan jag kolar av.

Verkets första del utkommer om några veckor hos Otto Meissner i Hamburg. Bokens titel är: "Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin." Jag for över till Tyskland för att lämna upp manuskriptet, och innan jag reser tillbaka till England stannar jag nu några dagar hos en god vän i Hannover.

Det första bandet behandlar "Kapitalets produktionsprocess". Vid sidan av den allmänna vetenskapliga utvecklingen presenteras där i en ytterst detaljerad skildring, där jag använt hittills icke uppmärksammade officiella källor, industri- och jordbruksproletariatets förhållanden i England och på Irland under de senaste 20 åren. Ni inser naturligtvis att jag använder allt detta enbart som "argumentum ad hominem"[1].

Jag hoppas att hela verket skall ha hunnit komma ut vid början av maj nästa år. Den andra volymen skall innehålla en vidareutveckling och sammanfattning av teorierna, och i den tredje volymen tänker jag skildra den politiska ekonomins historia under de senaste tvåhundra åren[2].

Om det "Internationella arbetarförbundet" kan jag meddela att det blivit en verklig makt i England, Frankrike, Schweiz och Belgien. Försök att skaffa det så många förgreningar som möjligt i Amerika! Varje medlem bidrar med en penny (ungefär lika mycket som en silvergroschen) om året. Regeln är dock att varje kommun ger så mycket den förmår. Den 3 september i år hålls en kongress i Lausanne. Varje kommun har rätt att skicka dit en representant. Skriv till mig vad Ni anser om dessa ting! Berätta också om hur Ni har det i Amerika och hur det allmänna läget ter sig där. Hör jag inte någonting ifrån Er, får jag väl tolka det som att Ni inte velat ge mig absolution.

Med de hjärtligaste hälsningar

Er
Karl Marx

 


Noter:

[1] Vädjan till människan.

[2] Allt det material som sedan kom att ingå i band 1 och band 2 hade Marx ursprungligen avsett att få med i det andra bandet.