Karl Marx

Från Marx till Engels

1867


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Den 16 augusti 1867 klockan 2 på natten

Käre Fred!

Har just avslutat korrekturläsningen av bokens sista (fyrtionionde) ark. Tillägget - Värdeformen - upptar ett och ett kvarts ark, trots att det tryckts med fin stil.

Även förordet har jag rättat, och i går skickade jag tillbaka korrekturet. Nu är detta band alltså klart. Du och ingen annan har äran av att vi har kunnat få det färdigt. Utan Ditt självuppoffrande stöd hade jag aldrig förmått genomföra det oerhörda förarbete de tre volymerna krävt. Full av tacksamhet vill jag omfamna Dig!

Hjärtligt tack för de 15 pund Du skickat.

Många hälsningar, min käre, avhållne vän!

Din
K. Marx

De rättade arken behöver jag inte få tillbaka förrän hela boken är färdigtryckt.