Karl Marx

Från Marx till Engels
(Fragment)

1868


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Den 14 december 1868

... I Balzacs "Bypastorn" finns följande: "Om den industriella produktionen inte vore dubbelt så mycket värd som dess produktionspris i pengar, så skulle "inte handeln existera".

Vad säger Du om det? ...