Karl Marx

Från Marx till Engels
(Fragment)

1869


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Den 15 april 1869

... Jag har i dag by accident[1] funnit, att det finns två "Rameaus brorson" i huset, och skickar därför en till Dig. Detta ensamstående mästerverk skall på nytt skänka Dig njutning ...

... Mer roande än Hegels kommentar är herr Jules Janins[2], som Du finner utdrag ur i tillägget till den lilla boken. Denne "cardinal de la mer"[3] saknar den moraliska poängen i Diderots "Rameaus" och har därför ställt saken tillrätta genom upptäckten, att Rameaus hela galenskap härrör från hans harm att inte vara "född gentilhomme[4]". Den smörja ā la Kotzebue[5], som han lagt på denna hörnsten, uppförs i London som melodram. Avståndet från Diderot till Jules Janin är väl det som fysiologerna kallar regressiv[6] metamorfos[7]. Fransk ande före franska revolutionen och under Louis Philippe!

 


Noter:

[1] By accident (eng.) - av en tillfällighet.

[2] Janin, Jules (1804-1874), fransk kritiker, verksam under Louis Philippes regeringstid.

[3] "Cardinal de la mer" - sjökardinal.

[4] Gentilhomme (fr.) - adelsman.

[5] Kotzebue, August von (1761-1819), tysk lustspelsförfattare.

[6] Regressiv - återgående.

[7] Metamorfos - förvandling.