Friedrich Engels

Från Engels till E. Bernstein

1883


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

London den 14 mars 1883

Käre Bernstein!

Ni har säkert redan fått mitt telegram. Det hela skedde fruktansvärt hastigt. Just när det tycktes finnas gott hopp om tillfrisknande sinade hans krafter, och sedan kom insomnandet utan plågor. Inom loppet av två minuter slocknade denna geniala ande, och detta skedde strax efter det att läkarna uppmuntrat oss att hoppas på en snar bättring. Vad denne man betytt som teoretiker, och i alla avgörande ögonblick även som praktiskt verkande kraft, kan endast de som under långa perioder befunnit sig i hans närhet göra sig en föreställning om. Det kommer att dröja många år innan vi på nytt kan erhålla det väldiga perspektiv han förmådde ge oss. Ingen av oss andra är kapabel att ersätta honom. Rörelsen kommer att gå vidare mot målet, men den kommer att sakna hans lugna, påpassliga och väl övertänkta ingripanden, som hittills så ofta kunnat rädda den från att ledas in på farliga och tidsödande villospår.

Jag skall snart skriva en utförligare skildring. Klockan är nu tolv på natten, och hela eftermiddagen och kvällen har jag måst ägna åt att skriva brev och klara av en rad nödvändiga ärenden.

Eder
F. E.