Friedrich Engels

Från Engels till E. Bernstein

1884


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

London den 1 januari 1884

Den fråga Ni tidigare ställde rörande det ställe i Manifestets förord där vi citerar "Bürgerkrieg in Frankreich"[1] kan Ni se besvarad i det parti (av den sistnämnda skriften) som börjar på sid. 19;[2] Ni kommer förmodligen att kunna instämma med oss i vad som sägs där. Jag skall skicka Er ett exemplar, för den händelse att Ni inte har något till hands just nu. Stycket går helt enkelt ut på att påpeka att det segerrika proletariatet först måste omorganisera den gamla byråkratiskt centraliserade statsmakten, innan det kan använda denna för sina egna syften; sedan 1848 har alla borgerliga republikaner i stället bekämpat denna maktapparat så länge de befunnit sig i opposition men övertagit den i oförändrat skick, så snart de själva kommit till styret och kunnat använda den - i någon mån mot reaktionärerna men allra främst mot arbetarna. Att en del omedvetna tendenser hos Pariskommunen i "Bürgerkrieg" räknades denna till förtjänst, på samma sätt som en mer eller mindre preciserad planläggning, var under de rådande omständigheterna helt berättigat, ja till och med nödvändigt. Ryssarna har haft det goda omdömet att trycka detta parti ur "Bürgerkrieg" som ett tillägg till sin översättning av Manifestet. Om vi inte varit tvungna att göra arbetet klart på så kort tid, hade även vi kunnat göra både detta och en del annat ...

 


Noter:

[1] Citatet lyder: "Arbetarklassen kan inte bara ta den färdiga statsapparaten i besittning och genast börja använda den för sina egna syften".

[2] Sid. 456 i första bandet av Marx' och Engels' "Ausgewählte Schriften", Berlin 1951.