Friedrich Engels

Från Engels till K. Kautsky

1884


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

London den 16 februari 1884

Det vore utmärkt om någon ville göra sig besväret att analysera den nu grasserande statssocialismen genom att redogöra för förhållandena på Java, där man nu med stor iver praktiserar den. Allt material kan man hitta i de båda banden "Java, or how to manage a colony"[1] (London 1861) av advokaten I.W.B. Money. Där kan man se hur holländarna på en grundval av gammal kommunalkommunism byggt upp ett produktionssystem som skulle garantera befolkningen vad man ansåg vara tillfredsställande levnadsförhållanden. Resultat: folket hålls kvar på en nivå av primitiv enfald, och den holländska statskassan får ett tillskott på 70 millioner om året (numera är det säkerligen ännu mer). Detta fall är högst intressant, och dess praktiska konsekvenser är uppenbara. Det visar att en primitiv kommunism här liksom i Indien och Ryssland utgör den bästa och säkraste grunden för tyranni och utsugning (så länge den inte stimuleras av någon påverkan från den moderna kommunismen) och att förhållandena i ett modernt samhälle gör den till en skriande anakronism (som måste avskaffas eller vidareutvecklas) fullt i klass med de ursprungliga kantonernas fristående sammanslutningar.

Det finns en epokgörande skrift om det primitiva samhällets förhållanden, nämligen Morgans Ancient Society (1877); den är inom sitt ämne lika betydelsefull som Darwins verk inom biologin, och det var naturligtvis genom Marx som jag först fick höra talas om den. När han nämnde dess titel hade jag emellertid fullt upp av andra ting att tänka på, och vi återkom aldrig till den. Detta har kanske sin förklaring i det faktum att han gärna själv ville introducera den för den tyska publiken - av de synnerligen omfattande utdrag han gjort förstår jag att detta varit hans avsikt. Morgan har, inom de gränser hans ämne nödvändiggör, på egen hand kommit fram till samma historiskmaterialistiska perspektiv som Marx hade, och när han kommer in på det nuvarande samhället blir hans framställning full av direkt kommunistiska synpunkter. Förhållandena bland vildar - främst Nordamerikas indianer - jämförs på ett belysande sätt med de grekiska och romerska samhällena och ger oss genom sina klargöranden den första egentliga grundvalen för utforskande av vår tidigaste historia. Om jag bara hade tid skulle jag gärna vilja använda materialet, inklusive Marx' anteckningar, till att göra en artikelserie av - i "Sozial-Demokrat" eller "Neue Zeit" - men den saken är inte att tänka på. All den humbug Tylor, Lubbock ā C:o presterat, om endogami, exogami och allt vad deras dumheter kallas, har nu sopats undan för gott. Dessa herrar gör allt de kan för att undanhålla boken för publiken här. Den är tryckt i Amerika. Jag beställde den för fem veckor sedan men har ännu inte kunnat få den! På titelbladet står ändå en londonfirma angiven som en av förläggarna.

De bästa hälsningar!

Er
F. E.

 


Noter:

[1] "Java, eller hur man sköter en koloni".