Friedrich Engels

Från Engels till P. Lafargue
(Utdrag)

1894


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Den 6 mars 1894

... "Ja, men i Frankrike har vi ju republik!" svarar oss nu exradikalerna. "Hos er är situationen en helt annan. Vi däremot kan få regeringen att tjäna socialistiska syften!"

Men från arbetarklassens synpunkt sett skiljer sig republiken från monarkin endast i det avseendet att den visar hur proletariatets framtida maktinnehav kommer att utformas. Ni har framför oss det försprånget att ni redan äger den politiska form som vi kommer att tvingas kasta bort ett eller annat dygns arbete för att uppnå. I likhet med alla andra statsskick präglas republiken emellertid främst av sitt innehåll; så länge den tjänar som ram för den borgerliga demokratin, är den i sin attityd mot oss lika fientlig som någon monarki. Det är endast när det gäller de yttre formerna för denna fiendskap som det kan bli fråga om avvikelser. Därför är det en helt oberättigad illusion att betrakta den som en innerst inne socialistisk konstruktion och inbilla sig att den kan tjäna några socialistiska intressen så länge som den behärskas av bourgeoisien. Vi kan tvinga den till eftergifter, men vi kan inte lita på att den ska kunna genomföra våra egna uppgifter - inte ens om vi skulle tro oss förfoga över en så stark minoritet att vi vore i stånd att på kort tid förvandla den till en majoritet.