Brev med anknytning till Grundrisse
(Utdrag)

1857-58


Digitaliserat av Jonas Holmgren för Marxists Internet Archive.


(1) Brev från Jenny Marx till Condrad Schramm den 8 december 1857:

... Och vad säger Ni om den allmänna kraschen? Det bereder en glädje, att all den gamla smörjan håller på att bryta samman, inte sant? ... Fastän den amerikanska krisen märks i vår egen börs, eftersom Karl nu istället för två bara får skriva en artikel i veckan i 'Tribune' (medan alla europeiska korrespondenter utom Bayard Taylor och Karl fått avsked), så är Moren[1] på bästa humör, som Ni väl kan föreställa Er. Hela hans gamla arbetsförmåga och energi har återvänt, liksom den sinnets glädje och munterhet som varit borta i åratal, ända sedan vår stora olycka, förlusten av vårt lilla älsklingsbarn ... Karl arbetar på dagen för att sörja för det dagliga brödet, om natten för att fullborda sin Ekonomi. Nu, när detta verk är ett omedelbart behov, en nödvändighet, så skall han väl också finna en eländig utgivare ...

 

(2) Brev från Marx till Engels samma dag:

... Jag arbetar som en galning på att sammanfatta mina ekonomiska studier, så att de skall föreligga åtminstone i grunddragen innan syndafloden kommer ...

 

(3) Brev från Marx till Engels den 18 december 1857:

... Jag arbetar alldeles kolossalt, för det mesta till 4 om morgonen. Arbetet är nämligen dubbelt:

1. Utarbetningen av ekonomins grunder. (Det är absolut nödvändigt - för publiken att gå till djupet med saken, och för mig personligen att bli kvitt denna mardröm); 2) Den nuvarande krisen. Bortsett från artiklarna i 'Tribune' för jag bara bok över den, men också det kräver en hel del tid. Jag tror att vi framemot våren tillsammans skall skriva en pamflett om hela historien för att återanmäla oss för den tyska publiken - att vi fortfarande finns till och alltid förblir desamma. Jag har gjort upp tre stora böcker - England, Tyskland, Frankrike. Den amerikanska historien återfinns hel och hållen i 'Tribune' ...

 

(4) Brev från Marx till Ferdinand Lassalle den 21 december 1857:

... Jag lever mycket isolerat här, eftersom alla mina vänner utom Freiligrath har lämnat London. För övrigt önskar jag inte heller något umgänge ...

Den nuvarande finansiella krisen har sporrat mig till att på allvar ta itu med att utarbeta min Ekonomins grunddrag och även till att förbereda något om själva krisen. Jag är tvingad att döda min dag med brödskriverierna. Bara natten blir över för verkligt arbete, och då störs jag av illamående ...

 

(5) Brev från Marx till Engels den 11 januari 1858:

... När jag utarbetar mina ekonomiska principles så blir jag så förbannat fördröjd av räknefel att jag i ren förtvivlan gett mig katten på att kvickt slå mig fram med algebran. Aritmetiken förblir alltid främmande för mig. Men på den algebraiska omvägen kommer jag snabbt fram ...

 

(6) Brev från Marx till Engels den 29 januari 1858:

... Jag har nu i mitt ekonomiska arbete kommit till en punkt, där jag behöver en praktisk upplysning av dig, eftersom ingenting finns därom i de teoretiska skrifterna. Nämligen om kapitalets cirkulation - dess olikhet i olika branscher, inverkan på profit och pris. Om du vill meddela mig något litet därom, så mycket välkommen ...

 

(7) Brev från Marx till Ferdinand Lassalle den 22 februari 1858:

Jag vill säga dig, hur det står till med mitt ekonomiska arbete. Sedan några månader håller jag på med slutliga utarbetningen. Men det går mycket långsamt framåt, eftersom ting, som sedan flera år varit huvudobjekt för ens studier och med vilka man slutgiltigt skall göra upp räkningen, ständigt visar upp nya sidor och kräver nytt tankearbete. Dessutom är jag inte herre över min tid, utan snarare dräng. Jag har bara natten över för mig själv, och ständiga återfall av en leversjukdom stör dessa nattarbeten. Under alla omständigheter vore det bekvämast för mig, om jag kunde ge ut hela arbetet i otvungna häften. Det hade kanske också fördelen, att jag lättare skulle kunna finna en förläggare, eftersom utgivningsformen skulle kräva mindre kapital. Du måste naturligtvis lova mig att berätta för mig om du ser någon lämplig förläggare i Berlin. Med 'häften' menar jag ungefär sådana, i vilka Vischers 'Aesthetik' efter hand utkommit.

Arbetet, som det närmast gäller, är en kritik av de ekonomiska kategorierna eller, om du så vill, den borgerliga ekonomins system, kritiskt framställt. Det är samtidigt en framställning av systemet och genom framställningen kritik av det. Jag är ingalunda på det klara med, hur många tryckark det hela kräver. Hade jag bara tid, ro och medel att utarbeta det hela, innan jag överlämnade det till publiken, så skulle jag kondensera det mycket eftersom jag alltid älskat metoden att kondensera. Men om det trycks i en följd av häften, så dras det med nödvändighet ut på bredden. Kanske blir det då lättare för publiken att förstå, men det är till skada för formen. Notabene: Så snart du är på det klara med om saken kan ordnas i Berlin eller ej, så var vänlig och skriv till mig. Om det inte går där, så skall jag göra ett försök i Hamburg. Det är viktigt, att jag får betalt av den förläggare som åtar sig utgivning - en nödvändighet, som kan göra att saken inte kan ordnas i Berlin.

Framställningen, jag menar maneret, är helt vetenskapligt, alltså inte en sedvanlig affär för polisen. Det hela är indelat i 6 böcker. 1. Om kapitalet (innehåller några inledande kapitel). 2. Om jordegendomen. 3. Om lönearbetet. 4. Om staten. 5. Internationell handel. 6. Världsmarknad. Jag kommer naturligtvis inte ifrån att då och då kritisera andra ekonomer, i synnerhet polemiserar jag mot Ricardo, så snart han som borgare, är tvingad att fuska, t.o.m. sett från strikt ekonomisk synpunkt. Men i stort sett skulle kritiken av nationalekonomin och socialismen, liksom deras historia, bli föremål för ett annat arbete. Slutligen en kort historisk skiss över de ekonomiska kategoriernas och förhållandenas historia för ett tredje. För övrigt har jag en aning om, att när jag nu - efter femton års studier - kommit så långt, att jag kan färdigställa det hela, så kommer stormiga händelser utifrån att hindra mig. Men det spelar ingen roll. Om jag skulle komma för sent för att göra världen uppmärksam på dessa ting, så har jag bara mig själv att skylla ...

 

(8) Brev från Marx till Engels den 31 maj 1858:

... Tror du inte, att du har nog med material för att på fredag kunna skriva något om de brittiska stridskrafternas ställning i Indien? Du skulle göra mig en stor tjänst, eftersom genomläsningen av mitt eget manuskript kommer att kosta mig nästan en vecka. Det djävliga är nämligen, att allting i manuskriptet (som i tryck skulle bli en tjock bok) är huller om buller. Det finns mycket där, som är avsett för senare delar. Därför måste jag göra mig ett index, i vilket häfte och på vilken sida jag kan finna just den skit som jag närmast har bruk av ...

 

(9) Brev från Marx till Ferdinand Lassalle samma dag:

... Sedan jag under flera veckor varit oförmögen att skriva - inte bara i bildlig, utan i bokstavlig mening oförmögen - och sedan jag gjort resultatlösa ansträngningar att hålla sjukdomen stången; sedan jag nästan drunknat i medicin utan att det gjort någon nytta, så förklarade min läkare att jag för det första måste få luftombyte, för det andra sluta upp med allt intellektuellt arbete för en tid, och slutligen att jag måste använda ridning som huvudkur. Min sjukdom var i och för sig inte farlig - leverförlängning, men den uppträdde nu med särskilt vidriga symptom och har dessutom i min familj väckt en elaktartad stämning, eftersom den utgjorde upptakten till min fars dödssjukdom. Nåväl. Sedan jag kämpat emot läkaren och min familj i det längsta, så gav jag efter och reste till Engels i Manchester, ägnade mig åt ridning och andra kroppsövningar och är nu, efter fyra veckors vistelse där, fullt återställd. Sjukdomen - som med tanke på mina ekonomiska förhållanden överhuvud är en mycket kostsam utsvävning - kom så mycket olägligare, som jag föresatt mig att utarbeta det första häftet för trycket. Nu skall jag gripa mig verket an med iver ...

 

(10) Brev från Marx till Ferdinand Lassalle den 12 november 1858:

Vad förseningen av mitt manuskript beträffar, så hindrade mig först sjukdomen, och sedan måste jag ta itu med brödarbeten. Men den verkliga orsaken är denna: Jag hade innehållet klart; det gällde nu bara formen. Men i allt jag skrev, kände jag på stilen lukten av leversjukdomen. Och jag har dubbel anledning att inte låta denna skrift fördärvas av medicinska orsaker:

1. Den är resultatet av 15-åriga forskningar, alltså av den bästa tiden i mitt liv.

2. Den är den första vetenskapliga framställningen av en viktig åsikt om de samhälleliga förhållandena. Jag är alltså skyldig partiet att saken inte fördärvas av ett sådant kvalmigt, träaktigt skrivsätt, som utmärker en sjuk lever.

Jag strävar inte efter en elegant framställning utan bara efter att skriva på mitt vanliga sätt, något som under sjukdomsmånaderna var omöjligt åtminstone vad gällde detta tema, även om jag under tiden var tvungen att skriva åtminstone två hela volymer engelska artiklar om allt som en människa kan ha kunskap om och litet till ...

Jag blir färdig om ungefär fyra veckor, eftersom jag egentligen först nu börjat skriva ...

 


Noter:

[1] Det familjära smeknamnet på Karl Marx.