Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Róza Luxemburgová

Masová stávka, politická strana a odbory


Written and first published: 1906.
Source: Rosa Luxemburg. Masová stávka, politická strana a odbory
Online Version:Marxistický internetový archív – česká sekce (marxists.org) 2010.
Transcription/Markup: JaMa
Převod do HTML:JaMa & Karol Bóna


Obsah:

I. Ruská revoluce, anarchismus a generální stávka
II. Masová stávka, historický a ne umělý výsledek
III. Rozvoj hnutí masových stávek v Rusku
IV. Vzájemné působení politického a ekonomického boje
V. Poučení z boje ruské dělnické třídy použitelné v Německu
VI. Spolupráce organizovaných a neorganizovaných dělníků nezbytná pro vítězství
VII. Úloha masové stávky v revoluci
VIII. Nezbytnost společné akce odborů a sociální demokracie