Karel MarxKe kritice politické ekonomie


Obsah

Předmluva
První kapitola: Zboží
     A. K dějinám rozboru zboží
Druhá kapitola: Peníze čili jednoduchý oběh
          1. Míra hodnot
     B. Teorie o měrné jednotce peněz
          2. Oběživo
               a) Metamorfosa zboží
               b) Oběh peněz
               c) Mince. Známka hodnoty
          3. Peníze
               a) Tvorba pokladu
               b) Platidlo
               c) Světové peníze
          4. Vzácné kovy
     C. Teorie o oběživu a penězích
Napsal K. Marx
v srpnu 1858 až v lednu 1859
Vyšlo v Berlíně roku 1859
Podpis: K a r e l   M a r x
  Podle textu vydání z roku 1859
Přeloženo z němčiny