Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich EngelsPředmluva k druhému vydání "Německé selské války"[340]


V české sekci MIA již publikováno v 7. dílu Spisů Marxe-Engelse i s dodatkem. Viz zde.Napsal B. Engels kolem 11. února 1870
Otišténo v druhém vydání
"Německé selské války", Lipsko 1870
  Podle textu druhého vydání
Přeloženo z némčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

340 Tuto předmluvu napsal Engels k druhému německému vydání svého díla "Německá selská válka" (viz Marx-Engels, Spisy 7 zde), které vyšlo v Lipsku v říjnu 1870.

Předmluva byla poprvé otištěna v listu "Volksstaat", čís. 27 a 28 z 2. a 6. dubna 1870, poté v témže roce v separátním vydání "Německé selské války".

Ve třetím vydání "Německé selské války" z roku 1875 ji Engels rozšířil o další část.