Bedřich Engels

Anti-Dühring

Pana Evžena Dühringa převrat vědy


Napsal B. Engels v září 1876 — červnu 1878. Poprvé vyšlo ve Vorwärts v lednu 1877 — červenec 1878.

Podle německého originálu Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti­‑Dühring). Dodatky, poznámky, přípravné práce, dopisy a rejstříky podle německého originálu, vydaného Nakladatelstvím cizojazyčné literatury v Moskvě r. 1939. Pro MIA převedeno z 5. svazku "Velké knihovny marxismu-leninismu", nakladatelství Svoboda Praha, r. 1949.