Marxists Internet Archive: Македонски

 


Руска револуција


 

Црвената армија

1917: Владимир Илич Ленин До членовите на Централниот комитет

1917-1918: Акти на новата власт

1917: Антонио Грамши Револуција против „Капиталот“

1918: Роза Луксембург Кон Руската револуција

1920: Ото Бауер Болшевизам или социјалдемократија?

1920: Петар Кропоткин Две писма до Ленин

1922: Александар Беркман Кронштатскиот бунт

1925: Карл Кауцки Поуките од Октомврискиот експеримент

1927: Александра Колонтај Жените борци во деновите на Големиот Октомври

1974: Андреј Митровиќ Револуцијата во Русија

1986: Ноам Чомски Советскиот Сојуз против социјализмот

Македонци учесници во Руската револуција од 1917 година