Marxists Internet Archive: Македонски

 


Руска револуција


 

Црвената армија

1917: Владимир Илич Ленин До членовите на Централниот комитет

1917-1918: Акти на новата власт

1917: Антонио Грамши Револуција против „Капиталот“

1918: Роза Луксембург Кон Руската револуција

1919: Петар Кропоткин Порака до западноевропските работници

1920: Петар Кропоткин Порака до чехословачките работници

1920: Петар Кропоткин Две писма до Ленин

1920: Ото Бауер Болшевизам или социјалдемократија?

1925: Карл Кауцки Поуките од Октомврискиот експеримент

1927: Александра Колонтај Жените борци во деновите на Големиот Октомври

1974: Андреј Митровиќ Револуцијата во Русија

1986: Ноам Чомски Советскиот Сојуз против социјализмот

Македонци учесници во Руската револуција од 1917 година

 

Кронштатскиот бунт 1921

1922: Александар Беркман Кронштатскиот бунт

1971: Мари Букчин Предговор кон „Кронштатското востание од 1921 година“ на Ида Мет