Karl Kautsky

De weg naar de macht


Geschreven: 1909
Bron: Rotterdam 1909 – Uitgeversmaatschappij voorheen H.A. Wakker & co.
Vertaling: Herman Gorter
Deze versie: spelling en zeer lichte modernisering zinsbouw
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, april 2009

Laatste bewerking: 21 april 2009


Verwant:
Het Communistisch Manifest
Sociale hervorming of revolutie
De marxistische opvatting over revolutie en contrarevolutie

Inhoudsopgave


I. De verovering der politieke macht

II. De voorspelling der revolutie

III. Het ingroeien in de toekomststaat

IV. De economische ontwikkeling en de wil

V. Noch revolutie, noch wettelijkheid tot elke prijs

VI. De groei der revolutionaire elementen

VII. De tempering der klassentegenstellingen

VIII. De verscherping der klassentegenstellingen

IX. Een nieuwe eeuw van revoluties


Zoek knop