MIA : Marxistisch auteur : Anton Pannekoek

Anton Pannekoek

Astronoom (hoogleraar astronomie te Amsterdam) en marxistisch theoreticus. Hij behoort tot de grondleggers van de sterrenspectra theorie en verwierf faam met studies over de Melkweg. Als marxist behoorde hij tot de linkervleugel van de SDAP en richtte in 1909 de Sociaal Democratische Partij op. Met Rosa Luxemburg de belangrijkste theoreticus van de linkervleugel in de Duitse SPD en later van de in 1920 opgerichte Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands. Hij was ook sterk voor het radencommunisme.

1873 – 1960

Anton Pannekoek


Werken:

Godsdienst en socialisme, 1905

Marxisme en revisionisme, 1906

Pro en contra: betreffende vraagstukken van algemeen belang, 1908

Darwinisme en marxisme, 1909 –   Belangrijk werk  

Klassenstrijd en natie, 1912

Dietzgens werk, 1913

De oorlog zijn oorsprong en zijn bestrijding, 1915

Uit de voorgeschiedenis van de wereldoorlog, 1916

Twee natuuronderzoekers in maatschappelijk-geestelijke strijd, 1919

Het historisch materialisme, 1919

Persoonlijke daad, 1933

Lenin als filosoof, 1938

Antropogenese. Een studie over het ontstaan van de mens, 1944

De arbeidersraden, 1946 –   Belangrijk werk  

Herman Gorter, 1952

 

 


Zoek knop