MIA : Marxistisch auteur : Henriette Roland Holst-van der Schalk

Henriette Roland-Holst

Henriette Roland Holst - van der Schalk

1869-1952

Henriette Goverdine Anna Roland Holst-van der Schalk, geboren op 24 december 1869 te Noordwijk-Binnen. Overleed op 21 november 1952 te Amsterdam. Dichteres en schrijfster. Zij trouwde in 1896 met beeldend kunstenaar Richard N. (Rik) Roland Holst. Ze was eerst lid van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Van 1896-1921 was zij redactrice van De Nieuwe Tijd. Zij was in 1915 oprichtster van het Revolutionair-Socialistisch Verbond, dat in 1916 samenging met de Sociaal-Democratische Partij (SDP). Zij nam deel aan de Zimmerwald-conferentie van 1915. Was met onderbrekingen lid van de Communistische Partij Holland (CPH) tot 1927, daarna vooral sympathie voor het religieus socialisme.


Werken:

Socialisme en literatuur, 1899

Algemene werkstaking en sociaaldemocratie, 1905

Vrijheid, 1907

Sociaaldemocratie en antimilitarisme, 1907

De socialistische opvoeding der jeugd, 1907

De filosofie van Dietzgen en haar betekenis voor het proletariaat, 1910

De intellectuelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie, 1911

Jean Jacques Rousseau - een beeld van zijn leven en werken, 1912    (Op de Gutenberg site)

De maatschappelijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw, 1914

Volksleger of ontwapening, 1915

Manifest van Zimmerwald, 1915

Open brief aan Maksim Gorki, 1918

De revolutionaire massa-actie, 1918

Soldatenplicht, 1918

Communisme en moraal, 1925

De zekerheid van het socialisme, 1930

Is het geweld verwerpelijk in de strijd voor een socialistische samenleving?, 1930

Kapitaal en arbeid in Nederland, 1932

Clara Meyer-Wichmann herdacht, 1936

Een overgang tot het socialisme, 1944


Zoek knop