Karl Marx / Friedrich Engels

Det kommunistiske manifest


Skrevet på oppdrag fra Kommunistenes Forbund i 1847-48.
Kodet for Internet av Mathias Bismo, jan. 1999

(Versjoner på flere språk på The Marx-Engels Archive Non-English section)Innledning

Et spøkelse er på ferde i Europa - kommunismens spøkelse. Alle makter i det gamle Europa har forent seg til en hellig hetsjakt motdette spøkelse - paven og tsaren, Metternich og Guizot, franske radikale og tysk politi.

Hvor fins det opposisjonsparti som ikke er blitt skjelt ut for å være kommunistisk av sine regjerende motstandere, - hvor fins det opposisjonsparti som ikke har slynget denne brennemerkende klander tilbake både mot mer fremskredne opposisjonfolk og mot sine reaksjonære motstandere?

To slutninger kan en trekke av denne kjensgjerning.

Kommunismen annerkjennes allerede av alle europeiske makter som en makt.

Det er på tide at kommunistene åpent legger fram for hele verden sitt syn, sine mål, sine tendenser. og stiller et manifest fra partiet selv opp mot eventyrene om kommunismens spøkelse.

Med dette formål har kommunister av forskjellige nasjonaliteter samlet seg i London og satt opp følgende manifest, som blir offentliggjort på engelsk, fransk, tysk, italiensk, flamsk og dansk.

30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org