logotipo
  Einaudi, Luigi

(1874-1961): Economista e político italiano; presidente da Itália entre 1948 e 1955.

foto
Luigi Einaudi

  Fonte: Wikipédia