Josif Stalin

Teokset


Osa 3

Maaliskuu–lokakuu 1917


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 3. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1951.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1917
Työväen ja sotilaiden edustajain neuvostoista 1
Sodasta 4
Ministerinsalkkujen tavoittelun tiellä 10
Venäjän vallankumouksen voiton ehdoista 12
Kansallisten rajoitusten lakkauttamisesta 17
Joko tahi 22
Federalismia vastaan 25
Kaksi päätöslauselmaa 34
Maat talonpojille 36
Toukokuun 1 päivä 40
Väliaikaisesta hallituksesta. Puhe Vasili Ostrovin kaupunginosassa pidetyssä joukkokokouksessa huhtikuun 18 (toukokuun 1) pnä 1917 43
Neuvottelukokouksesta marian palatsissa 48
VSDTP:n (bolshevikkien) VII (huhtikuun) konferenssi huhtikuun 24–29 pnä 1917 53–62
  1. Puhe toveri Leninin esittämän tilannetta koskevan päätöslauselman puolesta huhtikuun 24 pnä 53
  2. Alustus kansallisuuskysymyksestä huhtikuun 29 pnä 54
  3. Loppulausunto kansallisuuskysymyksestä huhtikuun 29 pnä 61
Vallankumouksesta jälkeen jääneet 63
Mitä me odotimme konferenssilta? 69
Kunnallisvaalikamppailu 72
Eilen ja tänään. (Vallankumouksen kriisi) 87
Hajanaisia mielenosoituksia vastaan 96
Kunnallisvaalien tuloksista pietarissa 99
Kaikille työtätekeville, kaikille Pietarin työläisille ja sotilaille 105
Mielenosoituksessa 109
Rivit tiukasti yhteen 114
Puheet VSDTP:n (bolshevikkien) Pietarin järjestön ylimääräisessä konferenssissa heinäkuun 16–20 pnä 1917 119–139
  1. Keskuskomitean toimintaselostus heinäkuun tapahtumista heinäkuun 16 pnä 119
  2. Selostus nykyhetken tilanteesta heinäkuun 16 pnä 126
  3. Vastaukset esitettyihin kirjelappuihin heinäkuun 16 pnä 134
  4. Loppulausunto heinäkuun 16 pnä 136
Mitä on tapahtunut? 140
Vastavallankumouksen voitto 144
Kadettien voitto 148
Kaikille työtätekeville, kaikille Pietarin työläisille ja sotilaille 151
Kaksi konferenssia 159
Uusi hallitus 161
Perustavan kokouksen vaaleista 164
Puheet VSDTP:n (bolshevikkien) VI edustajakokouksessa heinäkuun 26 — elokuun 3 pnä 1917 172–207
  1. Keskuskomitean toimintaselostus heinäkuun 27 pnä 119
  2. Loppulausunto heinäkuun 27 pnä 186
  3. Selostus poliittisesta tilanteesta heinäkuun 30 pnä 189
  4. Vastaukset poliittisen tilanneselostuksen johdosta tehtyihin kysymyksiin heinäkuun 31 pnä 197
  5. Loppulausunto heinäkuun 31 pnä 201
  6. Vastaväite Preobrazhenskille »Poliittisesta tilanteesta» esitetyn päätöslauselman 9:ttä kohtaa koskevassa kysymyksessä elokuun 3 pnä 206
Mitä kapitalistit tahtovat? 208
Moskovan neuvottelukokousta vastaan 214
Vielä Tukholmasta 218
Minne Moskovan neuvottelukokous johtaa? 222
Vastavallankumous ja Venäjän kansat 229
Kaksi tietä 233
Moskovan neuvottelukokouksen tulokset 238
Totuus tappiostamme rintamalla 242
Heinäkuun tappion syistä rintamalla 246
Kuka on syyllinen tappioon rintamalla? 253
Amerikkalaiset miljardit 259
Tänään on vaalit 263
Provokatioiden vaihe 269
Työnjako »sosialisti-vallankumouksellisten» puolueessa 272
Keltaisten liitto 276
Joko tahi 280
Me vaadimme 286
Salaliitto jatkuu 291
Porvariston kanssa sopimista vastaan 296
Pula ja direktorio 298
Omaa tietä 302
Välien katkaisemisesta kadettien kanssa 305
Toinen aalto 310
Ulkomaalaiset ja Kornilovin salaliitto 318
Demokraattisesta neuvottelukokouksesta 322
Kaksi linjaa 328
Kaikki valta neuvostoille! 332
Vallankumouksellisesta rintamasta 335
Kahleita taotaan 340
Porvariston diktatuurin hallitus 344
Kaikuja 348–351
  Rautatieläisten lakko ja demokratismin vararikkoiset 348
  Venäjän talonpojat ja päättömien puolue 350
Sotaretki työläisiä vastaan 352
Turhaan odottelette 355
Kaikuja 359–362
  »Epämääräisten» puolue ja venäläiset sotilaat 359
  Salaliittolaiset vallassa 361
Paperikokoomus 363
Kaikuja 366–369
  Maaseutu näkee nälkää 366
  Nälänhätä tehtaissa 367
Ruoskivat itseään 370
Salaliitto vallankumousta vastaan 373
Kuka yrittää murtaa perustavan kokouksen? 396
Vastavallankumous mobilisoi voimiaan — valmistautukaa vastaiskuun 399
Kuka tarvitsee esiparlamenttia? 402
Neuvostojen valta 405
Julkeustutkinnot 410
Vallankumouksen rikkurit 414
Puhe keskuskomitean istunnossa lokakuun 16 pnä 1917 421
»Lihavat vasikat ympäröivät minut» 423
Mitä me tahdomme? 428
 
Huomautuksia 432
Elämäkerrallisia tietoja (maaliskuu–lokakuu 1917) 455
 
Lataa teosten 3. osa kokonaisena