Josif Stalin

Teokset


Osa 2

1907–1913


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 2. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1948.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1907
Esipuhe K. Kautskyn kirjasen »Venäjän vallankumouksen liikkeellepanevat voimat ja näköalat» gruusiankieliseen painokseen 3
Vaalitaistelu Pietarissa ja menshevikit 17
Kadettien itsevaltius vaiko kansan itsevaltius? 24
Proletariaatti taistelee. Porvaristo tekee liiton hallituksen kanssa 26
Toveri G. Telijan muistolle 31
Valveutunut proletariaatti ja puolueen viides edustajakokous 37
Sekasotku 40
Kaukaasialaiset ilveilijämme 43
Duuman hajoitus ja proletariaatin tehtävät 47
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen lontoon edustajakokous. (Edustajan muistiinpanoja) 53–88
  I. Edustajakokouksen kokoonpano 55
  II. Päiväjärjestys. Keskuskomitean toimintaselostus. Duumaryhmän toimintaselostus 60
  III. Ei-proletaarisista puolueista 68
  IV. Työväen edustajakokouksesta 78
Evästys III valtakunnanduuman sosialidemokraattisille edustajille, hyväksytty Bakun työväenkuurian valtuutettujen kokouksessa syyskuun 22 pnä 1907 89
Neuvottelukokousta on boikotoitava! 92
 
1908
Vaalien edellä 99
Vieläkin takeiden perustalla pidettävästä neuvottelukokouksesta 104
Mitä puhuvat meidän viimeaikaiset lakkomme? 111
Käänne naftateollisuudenharjoittajain taktiikassa 115
Täytyy valmistautua! 120
Taloudellinen terrori ja työväenliike 123
Naftateollisuuden harjoittajat taloudellisesta terrorista 127
Lehdistö 143–148
  Lakeijoiksi ruvenneet »sosialistit» 143
  Farisealaiset zubatovilaiset 145
Neuvottelukokous ja työläiset 149
 
1909
Puoluekriisi ja meidän tehtävämme 162
Edessäolevasta yleislakosta 175
Puolueesta 182–186
  Bakun komitean päätöslauselma erimielisyyksistä »Proletarin» laajennetussa toimituksessa 183
Joulukuun lakosta ja joulukuun sopimuksesta. (Viidennen vuosipäivän johdosta) 187
 
1910
Kirjeitä Kaukaasiasta 193–216
  I. Baku 193
    Naftateollisuuden tila
    Nafta-alueen itsehallinta 197
    Järjestön asema 200
    »Legaaliset mahdollisuudet» 202
  II. Tiflis 208
    Ohjelmallinen likvidaattoruus 209
    Taktillinen likvidaattoruus 213
Bakun komitean tammikuun 22 pnä 1910 hyväksymiä päätöslauselmia. (Edessäolevalle yleiselle puoluekonferenssille) 217–220
  I. Poliittisesta agitatiosta ja puolueen todellisesta yhteenliittämisestä 217
  II. Edustuksesta edessäolevassa yleisessä puoluekonferenssissa 220
August Bebel, Saksan työläisten johtaja 221
Kirje puolueen keskuskomitealle Solvytshe-Godskin karkoituspaikalta 230
 
1912
Puolueen puolesta! 234
Eläköön vappu! 240
Uusi vaihe 247
Liberaaliset fariseukset 249
Puolueettomat haihattelijat 251
Elämä voittaa! 254
He ahertavat hyvin 256
Lähti liikkeelle! 259
Miten he valmistautuvat vaaleihin 262
Johtopäätöksiä 266
Meidän tarkoitusperämme 271
Pietarin työläisten evästys työläisedustajalleen 274
Valtuutettujen tahto 277
Yhteenvetoja vaaleista Pietarin työväenkuuriassa 280–286
  1. Valtuutettujen vaalit 280
  2. Valitsijamiesten vaalit 281
  3. Kaksi yhtenäisyyttä 282
  4. Edustajan vaalit 284
Tänään on vaalit 287
 
1913
Venäjän kaikille työmiehille ja työläisnaisille! Tammikuun 9 päivä 291
Vaalit Pietarissa. (Kirje Pietarista) 297–312
  I. Työväenkuuria 298
    1. Taistelu vaalien puolesta
    2. Evästys edustajalle 300
    3. Yhtenäisyys naamiona ja edustajan vaalit 303
  II. Kaupunkikuuria 307
  III. Yhteenvetoja 310
Matkalla natsionalismiin. (Kirje Kaukaasiasta) 313
Marxilaisuus ja kansallisuuskysymys 319–402
  I. Kansakunta 322
  II. Kansallinen liike 333
  III. Kysymyksen asettaminen 343
  IV. Kansallinen kulttuuriautonomia 331
  V. Bund, sen natsionalismi, sen separatismi 334
  VI. Kaukaasialaiset, likvidaattorien konferenssi 380
  VII. Kansallisuuskysymys Venäjällä 394
Tilanne sosialidemokraattisessa duumaryhmässä 403
Lenan verilöylyn vuosipäivä 408
 
Huomautuksia 412
Elämäkerrallisia tietoja (1907 — maaliskuu 1917) 442
 
Lataa Teosten 2. osa kokonaisena