Friedrich Engels

Från Engels till P. Lafargue
(Utdrag)

1895


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Den 3 april 1895

X[1*] har verkligen utsatt mig för ett finurligt spratt. Ur min inledning till Marx' artikelserie om Frankrike under åren 1848-1850 har han citerat alla de partier som kunde användas till att rättfärdiga den till varje pris fredliga antivåldstaktik som han sedan någon tid är anhängare av och som han med särskilt iver predikar om just i detta ögonblick, när man står i begrepp att genomdriva nya tvångslagar i Berlin. Jag har emellertid aldrig reservationslöst förespråkat denna taktik utan endast rekommenderat den beträffande Tyskland, i det läge som råder i dag. I Frankrike, Belgien, Italien och Österrike är den inte alls lämplig, och även i Tyskland kan det hända att utvecklingen hastigt gör den inaktuell.

 


Noter:

[1*] Engels syftar här på Wilhelm Liebknecht.