Karl Marx

Kapitalet

1863-1894Innehåll:

Översättarens förord
Inledning av Bo Gustafsson
Översättningens problematik

1867: Första bandet
Tillägg:
1. Varan (första upplagan)
6. Den omedelbara produktionsprocessens resultat (manuskript)
7. Den kapitalistiska ackumulationens tendens (alternativ översättning)

1885: Andra bandet

1894: Tredje bandet

1905: Fjärde bandet (Urval)

 

Senast uppdaterad: 2007.01.14