Marxists Internet Archive

 

Socialist/Världssocialism

Tidskrift för vetenskaplig socialism

1970-78

 

För ögonblicket finns följande nummer på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


1970: Nr 1, Lenin förvanskar Marx

1970: Nr 2, Kapitalismen i Ryssland

1971: Nr 3, Förena er för socialism!

1971: Nr 4, Karl Marx och Pariskommunen

1971: Nr 5, Introduktion till socialismen

1972: Nr 6, Kapitalism och kriser

1972: Nr 7, Teorier om det ryska samhället

1973: Nr 8, Marx och Keynes

1974: Nr 9, Marx uppfattning av socialismen

1974: Nr 10, Kina sedan 1949

1975: Nr 11, Vietnam - vem har segrat?

1975: Nr 12, Den nationella frågan

1976: Nr 13, Krig

1976: Nr 14, Partierna och valet

1977: Nr 15, Teknologi. Resurser. Befolkning

1978: Nr 16, Marxismens betydelse idag

 

"I stället för den konservativa parollen 'En skälig dagslön för en skälig arbetsdag' borde de skriva på sin fana den revolutionära parollen avskaffa lönesystemet!" - Karl Marx