Marxists Internet Archive: Magyar


Lukács György


 

Írások:

A bolsevizmus mint erkölcsi probléma
A kommunizmus erkölcsi alapja
Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben
Régi kultúra és új kultúra
Párt és osztály
Önkritika
Friedrich Engels születésének századik évfordulójára
Korvin Ottó
A szindikalizmus válsága Olaszországban
A fehérterror társadalmi hinterlandja
A konszolidáció kísérlete
A művelődési munka kérdéséhez
A parlamentarizmus kérdéséhez
Párt és ifjúsági mozgalom Magyarországon
A III. Internacionálé szervezeti kérdései
Történelem és osztálytudat
Még egyszer az illúziók politikájáról
Rosa Luxemburg: Tömegsztrájk. Előszó